16. mar 2016

#mensviventer blæses spildvarme ud til fuglene

Afgifter og tariffer har siden 2012 stået i vejen for, at Ørum og Hammershøj ikke kan udnytte gratis spildvarme fra en transformerstation. Varmen kan dække begge byers varmebehov.

Energinet.dks jævnstrømsstation Tjele er siden Ørum og Hammershøjs planer blevet udbygget. Dermed kan varmepotentialet tænkes at være endnu større. Foto: Lars Horn/Baghuset

Danmarks største transformerstation ligger ved Tjele lidt øst for Viborg. Fire kilometer derfra ligger Ørum Varmeværk. Og yderligere otte kilometer mod øst ligger Hammershøj Fjernvarmeværk.

Tilbage i foråret 2012 fik de to fjernvarmeselskaber den ide, at man burde udnytte den varme, som transformerstationen skaber. Og som store blæsere stadig sender direkte ud i luften. Beregninger viste, at overskudsvarmen fra transformerstationen svarede til både Ørum og Hammershøjs årlige varmeforbrug. De to byer har henholdsvis 650 og 400 fjernvarmekunder.

- Det lød jo rigtig interessant. Og vi kunne endda få varmen gratis, fortæller Hammershøj Varmeværks formand Flemming Kammersgård.

Tariffer og afgifter stoppede projektet
For at kunne udnytte varmen fra transformerstationen skulle der imidlertid etableres en transmissionsledning fra stationen til de to fjernvarmeselskaber på i alt 12 kilometer.

- Det er en stor omkostning at etablere så lang en transmissionsledning. Men vi synes, at når nu prisen for varmen var nul kroner, så måtte det kunne lade sig gøre, siger Flemming Kammersgård.

Derudover skulle man bruge en veksler for at kunne trække varmen ud fra anlægget. Og en eldrevet varmepumpe til at få varmen varm nok, så den kunne bruges i fjernvarmen. Varmen fra køleolien i transformerstationens køleanlæg er 30 grader, og fjernvarmeselskaberne skulle have den pumpet op til 70 grader for at kunne sende den ud i fjernvarmenettet. Også de investeringer mente man kunne lade sig gøre.

Men det stod hurtigt klart, at den el, der skulle bruges til at drive varmepumpen, blev så dyr på grund af tariffer og afgifter, at hele projektet økonomisk faldt sammen.

- Det er jo tåbeligt og det rystede os. Lige ved siden af os smider man varme ud til fuglene, der svarer til alt det, vi skal bruge i både Ørum og Hammershøj. I stedet skal vi købe gas i dyre domme, siger Flemming Kammersgård og fortsætter:

- Det er jo lidt galimatias, når man fra politisk side ønsker, at vi skal være så CO2-neutrale som muligt, og så kan sådan et projekt ikke lade sig gøre. Det hænger jo ikke rigtigt sammen. Der bliver man nødt til at indrette systemerne, så det kan betale sig, siger formanden for Hammershøj Varmeværk.

Apple-projekt kan genoplive sagen
Der kom fokus på varmen fra Energinet.dks transformerstation ved Tjele igen i 2015, da it-giganten Apple besluttede sig for at placere et 6 milliarder kroner dyrt datacenter lige ved siden af. Placeringen blev valgt netop på grund af transformerstationen, og igen ønskede man at udnytte overskudsvarmen – denne gang overskudsvarme fra både datacenter og transformerstation. Spildvarmen fra center og station blev vurderet til at kunne dække varmebehovet i hele Viborg Kommune. Og dermed også i Ørum og Hammershøj.

Derfor håber Flemming Kammersgård da også, at den store fokus på problemerne med at udnytte varmen fra Apples datacenter, kan sætte skub i processen med at udnytte spildvarme til fjernvarme.

Indtil videre venter han på afklaring i form af den tilskuds- og afgiftsanalyse, der blev sat i gang i forbindelse med energiforliget af 2012.

Analysen skulle se på alle tilskud og afgifter i energisektoren, så man på baggrund af den havde et fornuftigt grundlag at omlægge afgiftssystemet, så det bliver tilpasset de udfordringer, man i energisektoren står overfor nu og fremover.

Det var oprindeligt forventet, at analysen skulle være færdig i foråret 2014, men den er blevet udskudt flere gange, blandt andet fordi PSO-ordningen i 2014 blev vurderet ulovlig af EU-Kommissionen, hvorfor det blev vedtaget, at analysen skulle omfatte PSO’en. Ifølge energiminister Lars Chr. Lilleholt vil analysen dog blive præsenteret i år.

En rapport fra Viegand & Maagøe opgjorde i 2013 det samlede potentiale for overskudsvarme i Danmark til at kunne dække hele Aarhus’ varmebehov.