02. feb 2016 Kurser & arrangementer

Helt ny vejledning: Kom på kursus i udbud og indkøb

Dansk Fjernvarme har udarbejdet en helt ny vejledning i udbud for fjernvarmeselskaber. I den forbindelse afholdes der et kursus i udbud og indkøb, som giver en opdatering på reglerne og et indblik i udbudsloven.

I december vedtog Folketinget en ny udbudslov, der blandt andet implementerer EU’s forsyningsdirektiv. Siden har Dansk Fjernvarme arbejdet på en ny vejledning for udbud, og den ligger nu klar, hvilket vi også fortalte om i MedlemsNyt i fredags.

Formålet med denne vejledning er at give Dansk Fjernvarmes medlemmer en basal indføring i de udbudsregler, der gælder, når fjernvarmeselskaber foretager indkøb. Vejledningen er tiltænkt som et praktisk værktøj og opslagsværk, som fjernvarmeselskaberne kan bruge i det daglige arbejde med indkøb.

Kursus i udbud og indkøb
I forbindelse med den nye vejledning, afholdes der nu et kursus i udbud og indkøb i Fjernvarmens Hus den 25. februar. Kurset stiller skarpt på fjernvarmeselskabernes udbudsretlige dagligdag, og der inddrages kendelser, cases mv. for at illustrere håndteringen af de typiske udbudsretlige problemstillinger. Samtidig inddrages de ændringer/fortolkningsbidrag, som kan hentes i forsyningsvirksomhedsdirektivet og udbudsloven.

Se hele programmet og tilmeld dig her.