11. mar 2015 Pressemeddelelse

Kim Behnke ny vicedirektør i Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme styrker sin ledelse med Kim Behnke, der fra april bliver ny vicedirektør.

Direktør Kim Mortensen byder Kim Behnke velkommen som ny vicedirektør for Dansk Fjernvarme. Foto: Lars Blunck.

Den danske energisektor er midt i en hastig omstilling og udvikling. Derfor opruster Dansk Fjernvarme fra april sin direktion med Kim Behnke. Han skal som ny vicedirektør være med til sikre fjernvarmens rolle i fremtidens energisystem.

- Med Kim Behnke på holdet opnår vi endnu større slagkraft i forhold til at sikre, at fjernvarme også fremover vil være en væsentlig komponent i et stadig mere grønt, sammenhængende og intelligent energisystem. Kim er en kapacitet med stor viden om innovation, økonomi, teknik og energipolitik, som fjernvarmeværkerne og vi som brancheorganisation uden tvivl vil få stor gavn af, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

Kim Behnke er da også en kendt og respekteret person i den danske energisektor. Han kommer fra en stilling som energianalytiker i CLEAN, hvor han har beskæftiget sig med fleksibelt elforbrug i industrien. Inden da var han frem til september 2014 i 12 år chef for miljø, forskning og udvikling hos Energinet.dk.

Sideløbende med disse poster har han også været aktiv i flere tillidshverv. Han er medlem af bestyrelsen for INSERO Energy i Horsens. Herudover er han næstformand i Lystrup Fjernvarme, så den nye vicedirektør har et solidt indblik i de udfordringer og muligheder, Dansk Fjernvarmes over 400 medlemsværker står over for.

Det ser han frem til at kunne bruge offensivt i Dansk Fjernvarme og på den måde være med til at befæste og udvikle Danmarks førerposition inden for fjernvarme.

- Fjernvarme kan sikre energieffektivisering og optimal udnyttelse af sol- og vindenergi. Det er efterspurgt både herhjemme og i udlandet, men rammevilkårene for fjernvarmeværkerne er på en lang række punkter ikke i samklang med de tekniske muligheder og de politiske visioner. Det er en udfordring for værkerne, som skal tackles, så vi kan holde momentum i grønne omstilling og skabe både arbejdspladser herhjemme og endnu større eksport af fjernvarmekomponenter og -systemer i de kommende år, siger Kim Behnke.

Kim Behnke afløser Kamma Holm Jonassen, der stoppede hos Dansk Fjernvarme i december og nu er vicedirektør i Dansk Affaldsforening.

Yderligere informationer:

Direktør, Kim Mortensen tlf. 4021 2220, vicedirektør, Kim Behnke, tlf. 3023 1565

Portrætfoto af Kim Behnke kan downloades her.

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for fjernvarmeværkerne i Danmark. Mere end 1.650.000 hustande og 3,4 millioner danskere får deres varme fra fjernvarme. Det svarer til 63 procent af alle hustande.