03. jan 2014

Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen 50 år

 

Fredag den 3. januar 2014 fylder Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen 50 år.


Kim Mortensen kom til brancheorganisationen Dansk Fjernvarme i 2011 efter at have siddet i Folketinget for Socialdemokraterne i knap syv år. Han blev valgt til Folketinget i januar 2005 og trådte ud ved valget i september 2011.


Han var som folketingsmedlem blandt andet energipolitisk ordfører og Europa-ordfører for sit parti, og han var i alle årene medlem af Energipolitisk Udvalg. Han havde derfor indgående kendskab til energisektoren, før han tiltrådte stillingen som direktør for Dansk Fjernvarme.

Kim Mortensen er gået i front for den grønne fjernvarme, som ikke blot sikrer forbrugerne komfort og effektiv energi, men også er den samfundsmæssigt optimale løsning, som kan udnytte alle tænkelige opvarmningskilder. Smarte og effektive løsninger til gavn for virksomheder og forbrugere er blandt de ting, som Kim Mortensen har fokus på. Det gælder eksempelvis udnyttelse af kølediskenes overskudsvarme og sol- og vindenergi til energieffektivisering, altså en smartere udnyttelse af stadig færre brændsler til at sikre folk komfort med god samvittighed i form af varme og varmt brugsvand.