14. feb 2011

Fjernvarmen reducerer CO2-udledningen markant

På 10 år er CO2-udledningen reduceret med over 14 procent per MWh fjernvarme. Forklaringen er farvel til fossile brændsler og et omfattende indtog af vedvarende energi.Meget mere fjernvarme er meget mere klimavenlig. Sådan er situationen i Danmark. På 10 år er udledningen af CO2 fra fjernvarmen reduceret markant. Det er sket samtidig med, at fjernvarmen er vokset betydeligt i udbredelse og nu er opvarmningskilde for 62 procent af de danske husstande.

Det svarer til 1,6 millioner husstande, som alle kan glæde sig over, at de er blevet 14,6 procent mere klimavenlige. Udledningen per MWh fjernvarme er reduceret med netop 14,6 procent på ti år.Forklaringen på dette er, at de fossile brændsler er i markant tilbagegang som brændsel til fjernvarmen. Derimod er de vedvarende energikilder i klar vækst. Og det altså på trods af, at der produceres mere fjernvarme nu end tidligere.Den del af fjernvarmen, der bliver til på baggrund af det mest CO2-belastende brændsel, kul, er faldet med 22,9 procent fra 2001 til 2009. Til gengæld vokser brugen af halm (18,6 procent), skovflis (64,6 procent) og træpiller (48,6 procent) eksempelvis. Og energiformer som sol og geotermi finder større og større indpas i fjernvarmesystemet. Hver gang de vedvarende energikilder kommer ind i systemet skubbes de fossile brændsler ud.Danmark har gennem mange år lagt sig i spidsen på europæisk plan, når det gælder energieffektivitet. Det skyldes først og fremmest evnen til at udnytte kraftvarme, altså el og varme i samme produktion, hvor andre europæiske lande typisk lader varmen gå til at opvarme omgivelserne for fugle og fisk, mens menneskeboligerne opvarmes med el.Men også den danske evne til at udnytte energien fra affald spiller ind. I Danmark udgør affald 20 procent af opvarmningskilden til fjernvarme.Samlet set var udledningen af CO2 i 2001 46,22 tons per TJ fjernvarme, hvilket vil sige 166 kilo CO2 per MWh.

Med udgangen af 2009 var udledningen faldet til 39,46 tons CO2 per TJ fjernvarme, svarende til 142 kilo per MWh.Dermed er udledningen for et standardhus med et årligt forbrug på 18,1 MWh faldet markant fra 3.005 kilo årligt til 2.570 kilo. Til sammenligning udleder et standardhus med individuel naturgasfyr 3.896 kilo CO2 årligt og et tilsvarende hus med oliefyr 5.673 kilo.I dag er ca. 40 procent af fjernvarmen baseret på vedvarende energi, og det tal stiger. Det skyldes, at fjernvarmeværkerne landet over dels arbejder med lovpligtige energibesparelser, dels fokuserer på at omlægge til vedvarende energikilder. Således er andelen af storskalasolvarmeanlæg i markant vækst og interessen for geotermi enorm.

Fjernvarme bliver til på følgende måder:

Overskudsvarme fra industri 2 %

Affald 19,2 %

Halm 5,7 %

Flis + træpiller 12,6 %

Bioolie 1,1 %

Biogas 0,9 %

Geotermi, sol og varmepumper 0,3 %

Olie 4,5 %

Naturgas 27,6 %

Kul (de centrale kraftvarmeværkers el-produktion) 26,1 %(Kilde: Energistyrelsens Energiprisstatistik)

For yderligere presseinformationer se www.danskfjernvarme.dk eller kontakt pressechef Torben Øllegaard Sørensen på telefon 61 20 57 23.


Fjernvarme er ikke et brændsel, men et distributionssystem, som kan transportere energi. Det sker ved hjælp af varmt vand. 62 procent af de danske husstande har fjernvarme. Danmark er internationalt førende indenfor fjernvarme. Fjernvarmen bliver til på mange forskellige måder, eksempelvis som kraftvarme (el og varmeproduktion sammen), overskudsvarme fra industriproduktion, solvarme, geotermi, fra flis og fra halm og ikke mindst fra affaldsforbrænding. 40 procent af fjernvarmen er baseret på vedvarende energi.

Dansk Fjernvarme er interesseorganisation for ca. 98 procent af fjernvarmen, hvilket svarer til godt 400 værker.