01. apr 2011

Fjernvarmeforbrugere kan levere varmen tilbage i sommermånederne

APRILSNAR!

I de varmeste sommermåneder har fjernvarmeforbrugerne ikke gavn af varmen. Radiatorerne er alligevel slukket. Derfor får de nu mulighed for at levere varmen tilbage til fjernvarmeværket og dermed spare op til vinteren.


”Det her er epokegørende, for nu kan man som enkeltforbruger være med til at flytte energiforbrug fra sommer til vinter, hvilket vil sige til, hvornår der er størst behov,” siger teknisk konsulent Mogens H. Nielsen fra Dansk Fjernvarme.


Opsparingen sker ganske enkelt ved, at man lader det varme fjernvarmevand blive pumpet tilbage til fjernvarmeværkets akkumuleringstank. Samtidig løber måleren baglæns.


Den enkelte forbruger skal blot have vendt sin cirkulationspumpe rundt, så den pumper vandet den anden vej, forklarer Mogens H. Nielsen.


Umiddelbart vurderes det nye initiativ at kunne sikre en almindelig fjernvarmeforbruger en besparelse på 2-4000 kroner.

Dertil kommer, at metoden medvirker til, at man sparer energi i det samlede system, fordi sommerens varme gemmes til vinterens kulde.


”Der er kæmpe potentiale i dette her. Man kan sige, at den eneste begrænsning er, hvor stor fjernvarmeværkets akkumuleringstank er. Altså hvor meget varme, man kan gemme. Men de fleste fjernvarmeværker vil have kapacitet til i hvert fald at kunne gemme i juli og august,” siger Mogens H. Nielsen.


Den nye metode vil kunne benyttes fra 1. april og frem til 1. oktober, hvor den normale fyringssæson sætter ind. Eller så længe der er lagerkapacitet hos varmeværket.
For yderligere presseinformationer se www.danskfjernvarme.dk eller kontakt pressechef Torben Øllegaard Sørensen på telefon 61 20 57 23.Fjernvarme er ikke et brændsel, men et distributionssystem, som kan transportere energi. Det sker ved hjælp af varmt vand. 62 procent af de danske husstande har fjernvarme. Danmark er internationalt førende indenfor fjernvarme. Fjernvarmen bliver til på mange forskellige måder, eksempelvis som kraftvarme (el og varmeproduktion sammen), overskudsvarme fra industriproduktion, solvarme, geotermi, fra flis og fra halm og ikke mindst fra affaldsforbrænding. 40 procent af fjernvarmen er baseret på vedvarende energi.

Dansk Fjernvarme er interesseorganisation for ca. 98 procent af fjernvarmen, hvilket svarer til godt 400 værker.