28. apr 2021 Lokalt

Gaskonvertering får grønt lys i Randers

Verdo har fået det grønne stempel fra Randers Kommune til konvertering af op til 1.000 boliger til grøn fjernvarme. 

Verdo ser det som en del af sit samfundsansvar at bidrage til grøn omstilling i Randers ved at konvertere naturgas- og oliefyr til grøn fjernvarme. Konkret har man i selskabet brugt de seneste måneder på at undersøge mulighederne for at understøtte konverteringen, og projektet er nu godkendt af Randers Kommune.

Projektplanen giver Verdo mulighed for at etablere grøn fjernvarme i op til 1.000 adresser i Over Hornbæk ved Randers. Ifølge en pressemeddelelse fra Verdo kan de første boligejere blive tilsluttet den grønne fjernvarme allerede i år.

- Flertallet vælger fjernvarmen, når den er tilgængelig, og derfor er vi rigtig glade for, at projektplanen er godkendt. Nu begynder arbejdet med at realisere fjernvarmen i de områder, hvor vi allerede har mærket stor interesse på forhånd. Både for os og for boligejere gælder det nu om at samle så stor tilslutning som mulig, siger Karsten Randrup, varmeforsyningschef i Verdo.

Lav pris for tilslutning netop nu
Verdo har modtaget mange positive tilkendegivelser fra områdets boligejere og intensiverer nu arbejdet med at sikre, at boligejere kan tilsluttes fjernvarme så hurtigt som muligt.

Som en del af Klimaaftalen har Energistyrelsen afsat midler til at konvertere naturgas til fjernvarme. Tilskuddet gør tilslutningen til fjernvarme billigere lige nu, ligesom det i en periode også er gratis at blive frakoblet gasnettet. Endelige er arbejdet med tilslutning af fjernvarme omfattet af håndværkerfradrag.

- Vi har lave varmepriser og lav tilslutningsafgift, så der er en enestående mulighed for at få fjernvarme lige nu. Udover at varmen er billig, så er der intet vedligehold ved at modtage varmen, og man bidrager til et bedre klima, siger Karsten Randrup.

Ifølge Verdo’s beregninger sparer en gennemsnitshusstand ca. 3,8 tons CO2 om året ved at konvertere fra gasfyr til fjernvarme produceret på certificeret biomasse.

Virtuelt borgermøde
For at økonomien i projektet hænger sammen, kræver det, at ca. 30% af beboerne i området tilmelder sig, inden gravearbejdet begynder. Som udgangspunkt vil de gader og veje med størst tilmeldingsprocent blive tilsluttet først.

- Når tilkendegivelserne bliver til en tilmelding, er vi klar til at gå i jorden. Vi håber at begynde den første del allerede i løbet af andet halvår, siger Karsten Randrup.

Investeringen i en ny varmekilde er en stor beslutning for nogle boligejere, og derfor inviterer Verdo til et borgermøde. Interesserede har mulighed for at blive klogere på fjernvarme og få svar på spørgsmål om økonomi og planlægning, så de har det bedste grundlag for at træffe deres valg. Mødet er virtuelt og tilmelding vil fremgå af Verdo’s hjemmeside.