28. apr 2021 Corona

Forsamlingsforbud på 10 personer er gældende for generalforsamlinger

I efteråret 2020 var det tilladt at samle helt op til 500 personer ved fx generalforsamlinger – det er ikke længere gældende, selv om genåbningen er gået i gang.

Dansk Fjernvarme får fortsat mange henvendelser fra medlemmer om afholdelse af generalforsamlinger. Her er det vigtigt at slå fast, at forsamlingsforbuddet kun tillader samling af 10 personer, hvilket reelt gør det umuligt at afholde fx generalforsamlinger med fysisk fremmøde.

Her og nu gælder det, at forsamlingsforbuddet fastlægger en grænse på 10 personer. Det loft vil – efter den nuværende plan for genåbningen – trinvis blive udvidet til 100 personer fra den 11. juni. Du kan i faktaboksen i højre side se, hvordan forbuddet langsomt bliver lettet frem til den 11. juni. 

I efteråret var der en undtagelse fra forsamlingsforbuddet, der bl.a. omfattede konferencer og generalforsamlinger. Her var grænsen på 500 personer, og dermed var det muligt at gennemføre generalforsamlinger med fysisk fremmøde. Den undtagelse findes dog ikke længere.

Elektronisk generalforsamling
Dansk Fjernvarme anbefaler derfor fortsat, at selskaberne overvejer en elektronisk generalforsamling, hvis det ikke er muligt at mødes fysisk, men at der ifølge vedtægterne skal indkaldes til generalforsamling.

Særligt hvis der er større beslutninger, der skal træffes eller forelægges på generalforsamlingen, så har bestyrelserne behov for at vide, at de har den nødvendige opbakning til beslutningerne.

Der kan evt. afholdes en elektronisk generalforsamling i foråret og så efterfølgende et fysisk møde til yderligere orientering i efteråret, hvor vi regner med, at der ikke længere er en grænse på, hvor mange, der kan samles.

Selskaber, der ifølge vedtægterne skal have godkendt årsrapporten på generalforsamlingen kan også være tvunget til at afholde en elektronisk generalforsamling, hvis der plejer at møde flere op til generalforsamlingen end det antal som forsamlingsforbuddet tillader.

Selskaber, der ikke skal forelægge større forslag/beslutninger på generalforsamlingen og heller ikke skal have årsrapporten godkendt, kan godt udskyde generalforsamlingen.

Læs mere på hjemmesiden coronasmitte.dk: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/omraader/forsamlinger-og-socialt-samvaer#