27. apr 2021 Fagligt

Fortsat grund til optimisme i fjernvarmen trods lille fald i eksporten

Den danske eksport af energiteknologi tog i 2020 et markant dyk som følge af rystelserne fra COVID-19. Eksporten af fjernvarmeteknologi kom dog mere helskindet igennem, hvilket giver anledning til moderat tilfredshed. 

Eksporten af fjernvarmeteknologi tog i 2020 et dyk med 5,5% sammenlignet med året før, således fjernvarme udgjorde 4,7 procent af den samlede danske eksport af energiteknologi- og service.

COVID-19 skyllede indover verden i 2020 og satte sit negative aftryk på økonomien. Således også på et af Danmarks førende eksportområder i form af energiteknologi, hvor eksporten samlet faldt med hele 13,1 procent.

Faldet til trods giver det anledning til moderat tilfredshed hos fjernvarmeselskabernes brancheorganisation, Dansk Fjernvarme. Salget af fjernvarmeløsninger- og viden til udlandet er sluppet nådigt sammenlignet med andre teknologier.

- Isoleret set er det utilfredsstillende med nedgang i ordrebøgerne, og at en af Danmarks stærkeste sektorer ikke har kunnet holde niveau på eksportmarkederne. Men i en helhedsbetragtning, hvor efterspørgslen på de internationale markeder har været presset som følge af en pandemi, kan vi godt være tilfredse med, at fjernvarmeindustrien har klaret sig relativt godt på udemarkederne, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

Det har især været på nærmarkederne i Europa, at salget er faldet, mens eksporten faktisk har været øget på markeder uden for EU, hvilket forklarer det samlede relativt lave fald.

Dette kombineret med udsigten til et økonomisk opsving, genåbninger af verdens lande og en fortsat stigende international politisk opmærksomhed på grøn omstilling giver anledning til ny optimisme hos Kim Mortensen.

Han forventer, at Danmark igen vil opleve vækst i eksporten af fjernvarmeteknologi, hvor han hæfter sig ved, at Danmark har indgået tætte samarbejder om udbredelsen af fjernvarme i eksempelvis Skotland og Holland, ligesom eksporten til bl.a. Tyskland og Sverige sidste år steg beskedent.

Samtidig har EU opjusteret klimamålet for CO2-reduktioner i unionen frem mod 2030 og 2050, som også vil stimulere interessen og efterspørgsel på fjernvarmeløsninger i udlandet, eksempelvis i Tyskland, som i forvejen er det primære marked for afsætning af fjernvarmeteknologi.

- Vi må konstatere, at fjernvarmeteknologien har bevist en relativt stor resiliens under en historisk stor økonomisk nedgang. Med udsigten til vaccineudrulninger og en grøn genstart af de europæiske økonomier, men også i eksempelvis USA, så forventer vi også, at eksporten af danske fjernvarmeløsninger, så vel som øvrige energiteknologier, vil kunne se frem mod ny fremgang.

- Fjernvarme er en central del af løsningen på klimaudfordringerne. Ikke bare i Danmark, men globalt. Samtidig oplever vi en stigende opmærksomhed omkring forbrugernes behov for komfort, støjsvage løsninger, der kræver et minimum af vedligehold. Det rimer på fjernvarme, og derfor er jeg også optimistisk i forhold til fjernvarmens fremtid både i Danmark og på eksportmarkederne, siger Kim Mortensen

I alt eksporterede danske virksomheder fjernvarmeteknologi og services for 5,2 mia. kr. i 2020.