30. mar 2021 Politisk

#varmsamtale: Lad samtalerne om fremtidens klimaløsninger spire

Dansk Fjernvarme og Grøn Varme Alliance opfordrer i ny Twitter-kampagne alle klimaaktører til at inspirere med fremtidens klimaløsninger.

Påskens komme har i år symbolsk betydning i mere end én forstand. Efter et års dans med corona markerer påsken også samfundets opstandelse, når Danmark efter ferien kan se frem til nye bølger af genåbninger af samfundet.

Dermed går vi som samfund forhåbentlig en tid i møde, hvor vi igen kan begynde at koncentrere os om alle de udfordringer, som coronakrisen desværre har skubbet i baggrunden, men som fortsat kalder på vores fulde opmærksomhed.

Det gælder navnlig klimaet. Derfor iværksætter Dansk Fjernvarme og Grøn Varme Alliance en Twitter-kampagne under hashtagget #Varmsamtale, som igen skal inspirere alle klimaaktører til at tale om de mange løsninger i den grønne omstilling, som ikke altid modtager den berettigede opmærksomhed.

- Der findes mange gode forslag på klimaløsninger, som der ikke er blevet talt nok om på grund af corona. De mange forslag skal frem, og alle opfordres til at deltage, siger Jacob Klivager Vestergaard, politisk konsulent i Dansk Fjernvarme.

Lad samtalen blive grøn igen
2020 skulle have været klimaets år. Oven på klimavalg til Europa-Parlamentet og Folketinget har regeringen og Folketingets partier gjort en stor indsats og lavet flotte politiske aftaler, der skal hjælpe os til at realisere vores ambitiøse 2030-mål.

Det udestår dog fortsat at finde endnu flere svar på, hvor de næste nødvendige reduktioner skal findes.

Efter en lang periode, hvor corona har været det dominerende samtaleemne, er det på tide, at vi igen fokuserer på samtalerne om den grønne omstilling. De skal hjælpe til at inspirere og gøre os klogere på, hvilke løsninger kan hjælpe os hele vejen i mål i 2030.

Dansk Fjernvarme og Grøn Varme Alliance er overbeviste om, at vi allerede har en lang række af de fornødne klimaløsninger ved hånden til at bringe os i mål.

En af dem ligger således lige for vores fødder. Med 60.000 km fjernvarmenet i jorden er fjernvarmen vigtig for at realisere 2030-målet. Med fjernvarmens infrastruktur har Danmark en unik klimaløsning, som gør os i stand til at lave de sektorkoblinger, som er så essentielle for den grønne omstilling og for klimasucces.

#Varmsamtale
Fjernvarmen kan udnytte overskudsvarmen fra eksempelvis fremstillingsindustrien, datacentre og fremtidens Power-to-X-anlæg.

Den stigende mængde energi fra vores produktion af vind og sol kan fjernvarmen også hjælpe med at nyttiggøre endnu mere end i dag, hvor indpasningen af kollektive varmepumper, elkedler og damvarmelagre hjælper med at lagre den fluktuerende vedvarende energi. 

Og med indpasningen af geotermi, mere solvarme, øget digitalisering og flere grønne energiteknologier kan fjernvarmen potentielt stå for 44 procent af de samlede nødvendige reduktioner.

Fjernvarmen er måske ikke altid det varmeste samtaleemne, men det burde det være.

Og det samme kan siges om rigtig mange andre gode idéer, teknologier og klimaløsninger i andre brancher og sektorer.

Derfor opfordrer Dansk Fjernvarme og Grøn Varme Alliance alle stemmer i den offentlige debat til at dele deres tanker om, hvilke grønne samtaleemner som fortjener mere opmærksomhed. Det sker under hashtagget #Varmsamtale på Twitter.

- Alle grønne energikilder kan integreres i fjernvarmen, og det er det, der gør den til så god en klimaløsning. Ved at sikre rammevilkårene for eksempelvis geotermi og bedre udnyttelse af overskudsvarme kan fjernvarmen spille en endnu større rolle i vores fælles klimaindsats frem mod 2030. På samme måde er der en masse fantastiske klimaløsninger andre steder i samfundet, som vi ikke så tit taler om. Det burde vi gøre, og jeg håber derfor, at flere vil bidrage til en varm samtale om de mange gode klimaløsninger, siger Jacob Klivager Vestergaard.