25. mar 2021 Lokalt

Brovst ser frem til ny varmecentral

Brovst Fjernvarme er klar til opføre en helt ny varmecentral, hvor et varmepumpeanlæg og en fliskedel skal sikre varmeforsyningen i fremtiden. 

Varmeforbrugerne i nordjyske Brovst kan trygt se fremtiden i øjnene. Brovst Fjernvarme er nemlig på vej med byggeri af en helt ny varmecentral, hvor tre forsyningskilder kommer til at supplere hinanden: Et varmepumpeanlæg, en fliskedel og en eksisterende elkedel.

Beslutningen om at investeringen er ifølge en pressemeddelelse affødt af, at Grundbeløbet faldt fra 2019. Bestyrelsen kunne på den baggrund se frem, at priserne vil stige markant, hvis man ikke foretog sig noget i forhold til de nuværende gasmotorer, som er ældre og urentable.

Valget er faldet på et miks, hvor varmepumpeanlægget er det bærende og skal kunne levere mellem 60 og 80 procent af varmeproduktionen til de omkring 1300 forbrugere. Dertil kommer en fliskedel, der primært skal benyttes i fyringssæsonen samt en elkedel, der skal fungere som reservelast.

- På den både udnytter vi kapaciteten bedst muligt over hele året, udtaler formand for bestyrelsen i Brovst Fjernvarme, Hans Hulthin Rasmussen.

- De samfundsøkonomiske beregninger viser, at vi kan holde varmeprisen på samme niveau som nu. Selvfølgelig med det forbehold, at der kommer et lovindgreb, som ændrer på eksempelvis afgift på brændsler, tilføjer formanden.

Bæredygtig flis
Udover prisen har det været vigtigt, at det nye anlæg – der også omfatter byggeri af en helt ny bygning til varmecentralen - opfylder de skærpede miljømæssige krav. Den eldrevne varmepumpe og træflisanlægget gør, at Brovst Fjernvarme opfylder kravene.

- Vi har en hensigtserklæring med et lokalt skovbrug, Øland Skov, om at aftage træflis fra deres skovområde, så vi dermed minimerer transporten af brændsler. Træflisen er certificeret bæredygtig, så vi sikrer os, at træflisen er dyrket og produceret under ansvarlige forhold, siger Hans Hulthin Rasmussen.

Klar i 2022
Det nye anlæg skal etableres på en 33.000 m2 stor grund uden for byen, hvor anlægget vil optage omkring en tredjedel af arealet, så der er mulighed for at bygge ud, hvis det bliver nødvendigt.

Den oprindelige plan med byggeriet og ibrugtagning af hele anlægget var i løbet af efteråret 2021, men det bliver i stedet i løbet af foråret eller forsommeren 2022, at byggeriet er tilendebragt.

Udover den nye bygning bevarer Brovst Fjernvarme den eksisterende bygning til administration samt gaskedler till spids- og reservelast. Samtidig skal der etableres en ledning mellem den nye bygning til det nuværende ledningsnet.