25. mar 2021 Lokalt

C4 og CO2: Nyt kæmpeprojekt i hovedstaden

ARC står i spidsen for det nye fællesskab, Carbon Capture Cluster Copenhagen. Fællesskabet har en ambition om at fange og lagre 3 millioner ton CO2 om året, og fjernvarmen er central for at lykkes med det.

C4. Det er den korte udgave af navnet på et nyt fællesskab, der har ambitioner om at hjælpe den grønne omstilling godt på vej. Der er altså ikke tale om plastisk sprængstof, men Carbon Capture Cluster Copenhagen.

Potentialet for samarbejdet og projektet er at stå for i alt 15 procent af Danmarks samlede målsætning på en 70 procents reduktion af CO2-udledningen i 2030. Eller svarende til i omegnen af 3 millioner ton CO2 om året.

I spidsen for samarbejdet står Jacob Hartvig Simonsen, direktør hos Amager Ressource Center (ARC), hvor man allerede er i gang med sit eget EUDP-projekt om CO2-fangst.

- Jeg synes, det var nærliggende se på, hvordan man kunne bruge den store infrastrukturmæssige hammer til at løse klimakrisen, fortæller Jacob Hartvig Simonsen i en podcast om klyngefællesskabet, der udover ARC består af ARGO, Vestforbrænding, Biofos, Copenhagen Malmö Port,  HOFOR, Ørsted og de to transmissionsselskaber CTR og VEKS.

Central rolle for fjernvarmen
Fjernvarmen har nemlig en central rolle at spille, hvis projektet skal lykkes. For CO2-fangst er meget energikrævende, men processen udvikler til gengæld en del varme, der bør udnyttes i fjernvarmenettet, så projektets netto energiforbrug kommer så tæt på nul som muligt.

- Det er afgørende, at vi tænker varmesystem og CO2-fangst sammen. Selve processen kan godt lade sig gøre uden fjernvarmen, men det vil gøre det væsentligt dyrere, fortæller Jacob Hartvig Simonsen og fortsætter:

- Fjernvarmen er trædestenen for at få succes på det her område. Og den er en forudsætning for at komme videre.

Spildenergi skal opsamles
Både projektet og ordene glæder direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen.

- Det vil betyde rigtig meget for den grønne omstilling, fordi det først og fremmest kan være med til at gøre affaldsenergien CO2-neutral – og på sigt også for biomasseværker. Sådan et anlæg kan give kæmpe perspektiver på at nå i mål – og her tænker jeg mest på den anden side af 2030, siger direktøren for fjernvarmeselskabernes brancheforening.

- Når vi taler om CO2-lagring og Power-to-X er der i de processer en masse spildenergi. Hvis vi ikke samler det op i et kollektivt varmesystem, skal det smides ud. Derfor er fjernvarmen et rigtig godt bidrag til, at vi kan nå i mål med den grønne omstilling i form af, at både økonomien og energiudnyttelsen bliver bedre, siger han.

CO2-afgift – en nødvendighed
Der er dog snubletråde, før potentialet på samlet 3 millioner CO2 om året kan lade sig gøre.

- For bare at nævne én, så er det i dag ikke lovligt at lagre CO2 i undergrunden. Men lagring er jo afgørende, for fanger du noget CO2, skal du have et sted at gøre af det, siger Jacob Hartvig Simonsen.

Derudover peger han på, at det er nødvendigt med en CO2-afgift, før der kan være økonomi i sådan et projekt.

- Vores beregninger er foreløbigt, at det kan lade sig gøre, hvis der kommer en afgift mellem 850 og 1000 kroner/ton. Klimarådet er jo kommet med et udkast på 1500 kroner/ton i tilskud eller afgiftsrefusion. Hvis vi ender der, ser det i hvert fald mulig ud. Og CO2-fangst på store energianlæg er noget af den billigste CO2-reduktion, vi kan lave, siger Jacob Hartvig Simonsen.