23. mar 2021 Lokalt

Alsiske varmeforsyninger er på vej mod sammenlægning

Augustenborg Fjernvarme og Sønderborg Fjernvarme har underskrevet en sammenlægningsaftale, der nu afventer godkendelse af generalforsamlingerne.

Augustenborg Fjernvarme er lige nu i færd med at tilslutte Augustenborg Slot til fjernvarmenettet - det kommer til at ske, inden en eventuel sammenlægning med Sønderborg bliver til virkelighed. Foto: Jesper Voldgaard.

Bestyrelserne i Augustenborg Fjernvarme og Sønderborg Fjernvarme har underskrevet en sammenlægningsaftale, og nu er det op til de respektive generalforsamlinger at tage skridtet fuldt ud og lægge selskaberne sammen. Det fremgår af en pressemeddelelse fra de to selskaber.

Repræsentanter for de to forbrugerejede fjernvarmeselskaber har gennem længere tid arbejdet på at klarlægge rammerne for en sammenlægning, og det arbejde har nu ført til, at de respektive bestyrelser har underskrevet en aftale, der lægger op til en sammenlægning med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2021.

”Det er vigtigt, at bestyrelserne sikrer forbrugerne den bedst mulige økonomi, og vi mener, at en sammenlægning, hvor der samtidig etableres en rørledning mellem de to forsyningsområder, vil give den bedste økonomi for den enkelte bruger, ” lyder det i en fælles udmelding fra de to formænd; Kaj Hansen fra Augustenborg Fjernvarme og Claus Plum fra Sønderborg Fjernvarme.

De respektive generalforsamlinger gav sidste år en solid opbakning til at fortsætte bestræbelserne på en sammenlægning. Det har resulteret i, at man har bearbejdet forslaget til vedtægter for et samlet selskab og gået selskabernes budgetter igennem endnu engang, så de afspejler de nyeste forventninger.

Med underskriften af sammenlægningsaftalen er fjernvarmeselskaberne klar til at fremlægge forslaget om sammenlægning på forårets ordinære generalforsamlinger for at få forbrugernes opbakning til at føre aftalen ud i livet.

”Samtidig med, at det er en økonomisk fordel for forbrugerne, opnår vi med en sammenlægning, og en rørledning mellem de to forsyningsområder, en større forsyningssikkerhed og en betydelig CO2 reduktion, da brugen af naturgas mimeres til spidslastsituationer, ” skriver de to formænd i pressemeddelelsen.

Da der er tale om en vigtig strategisk beslutning, er de to selskaber enige om at udsætte deres respektive ordinære generalforsamlinger, indtil der igen er muligt at mødes fysisk. Man håber på, at det kan blive i løbet af maj måned.