17. feb 2021 Fagligt

Ny opgørelse: Fjernvarmepriserne falder marginalt

Fjernvarmepriserne udvikler sig langsommere end den generelle prisudvikling i samfundet. Samtidig viser den sig også billigere end andre opvarmningsformer. 

En revideret opgørelse fra Forsyningstilsynet af fjernvarmepriserne fra august 2019 til august 2020 viser, at priserne holdt sig i bero.

Den gennemsnitlige pris for at opvarme et standardhus på 130 m2 var i august 2020 12.853 kr. Det er seks kroner mindre end året før, og priserne er derfor stort set uændrede.

Forsyningstilsynet offentliggjorde i december 2020 en prisstatistik, der viste, at priserne var steget med 1,7 procent set ud fra et landsgennemsnit, men en revideret opgørelse viser altså nu, at priserne ikke er steget alligevel.

Samtidig viser en opgørelse fra Dansk Fjernvarme, at udviklingen i fjernvarmepriserne generelt ligger på et lavt niveau sammenlignet med resten af samfundet.

Langt hovedparten af de danske fjernvarmeselskaber havde uændrede priser fra august 2019 til august 2020, mens mere end en tredjedel sænkede deres priser i perioden.

Det skal også ses i lyset af, at de danske fjernvarmeselskaber i perioden reducerede deres CO2-aftryk og forøgede deres anvendelse af vedvarende energikilder, som ifølge seneste opgørelser fra Energistyrelsen viser, at andelen af vedvarende energi i fjernvarmeproduktionen i dag er 65%.

- Priserne for fjernvarme udvikler sig langsommere end den generelle prisudvikling for samfundet, og det er rigtig gode nyheder for forbrugerne, men også for samfundet som helhed, da fjernvarme også viser sig meget konkurrencedygtigt, når det gælder om at levere CO2-reduktioner, siger Tine Skovlund, økonomisk konsulent i Dansk Fjernvarme.

Billigste opvarmningsform
Netop klimaspørgsmålet er blevet et vigtigt parameter i valget af boligopvarmning.

Med sidste års politiske klimaaftale for energi- og industriområdet har regeringen og Folketinget banet vejen for, at mange flere danskere skal udskifte deres olie- og naturgasfyr med en grøn opvarmningskilde.

Og her viser fjernvarme sig som et særdeles konkurrencedygtigt alternativ – også sammenlignet med andre opvarmningskilder som eksempelvis individuelle varmepumper.

Data fra bl.a. Energistyrelsens teknologikatalog viser, at fjernvarmen er den billigste opvarmningsform, man som boligejer kan investere i, når der samtidig tages højde for investering og vedligehold af anlæg.

Den gennemsnitlige pris for fjernvarme inklusiv investering og vedligehold er 15.802 kroner årligt.

Naturgas er en smule dyrere og koster 16.534 kroner årligt, mens luft/vand-varmepumper, jordvarmepumper, træpille- og oliefyr og elvarme er noget dyrere alternativer, der har årlige priser for 18.572 kroner og op.

- Investeringen og vedligehold er faktisk lige så vigtige at kigge på, når man skal forholde sig til prisen for sin boligopvarmning. Her er fjernvarmen ekstremt konkurrencedygtig med øvrige opvarmningsformer, fordi det er langtidsholdbart og kræver meget lidt vedligehold. Det bør man have for øje, når man som forbruger skal ud og lede efter erstatning til sit fossile fyr, lyder det fra Tine Skovlund.