11. jan 2021

Varmeprisstatistik 2020: Fjernvarmen er fortsat konkurrencedygtig

Fjernvarmeprisen for et standardhus på 130 m2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er marginalt højere i 2020 end i 2019. Det viser Dansk Fjernvarmes undersøgelse af udviklingen i fjernvarmepriserne i 2020.

Dansk Fjernvarme har i lighed med tidligere år gennemgået udviklingen i fjernvarmeprisen. Gennemgangen viser, at den gennemsnitlige fjernvarmepris for et såkaldt standard enfamiliehus på 130 m2 med varmeforbrug på 18,1 MWh/år er steget marginalt.

Fjernvarmeprisen er 12.912 kr./år i 2020, hvilket er en stigning på ca. 0,4 pct. i forhold til 2019 målt i nominelle priser.

Statistikken tager sit udgangspunkt i data fra Forsyningstilsynets prisstatistik, men vedrører alene Dansk Fjernvarmes medlemmer. I december 2020 meldte Forsyningstilsynet ellers ud, at prisen på fjernvarme i 2020 var steget med 1,7 pct.

Efter en grundig gennemgang af tilsynets tal og efterfølgende behandling af data, kan Dansk Fjernvarme nu fastslå at de tilgængelige data for et enkelt, større selskab, har været fejlbehæftet.

Da opgørelsen tager højde for selskabernes størrelse, får den nævnte ændring stor vægt. Dansk Fjernvarme har gjort Forsyningstilsynet opmærksom på fejlen.

Varmeprisstatistikken opgør prisen for den gennemsnitlige fjernvarmeforbruger, og fokuserer ikke direkte på prisudviklingen i det enkelte selskab eller årsagerne hertil. Langt hovedparten af selskaberne har enten uændrede eller lavere priser end i 2019. Mere end en tredjedel af selskaberne har reduceret prisen i perioden.

Det fremgår af varmeprisstatistikken for 2020, at fjernvarmepriserne generelt ligger på et lavt niveau, og fortsat udvikler sig langsommere end udviklingen i forbrugerprisindekset.

Fjernvarmen må trods en minimal prisstigning i de nominelle priser i 2020 fortsat anset som et både klimamæssigt og prismæssigt meget konkurrencedygtigt valg for såvel kunderne som for samfundet.

Figur: Relativ udvikling i fjernvarmepris (vægtet) og forbrugerprisindeks 2015-20 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger