04. jan 2021

DF: Hvorfor vil Forsyningstilsynet regulere med indtægtsrammer?

Dansk Folkeparti har stillet spørgsmål til klimaministeren om, hvorfor Forsyningstilsynet får forhøjet deres bevilling for at kunne lave indtægtsrammer, når Folketinget er enige om ikke at ville indføre indtægtsrammer og benchmarking. Dansk Fjernvarme får mindelser om Kafka.

Morten Messerschmidt var i sommeren 2020 på rundvisning hos Helsingør Forsyning, hvor han fik lejlighed til at diskutere nogle af de udfordringer, som fjernvarmeselskaberne kæmper med . Foto: Torben Sørensen / Kalabas.

Med klimaaftalen blev Folketingets partier enige om at sikre en ny økonomisk regulering, der ikke pålægger fjernvarmesektoren flere administrative byrder, sådan som indtægtsrammer og benchmarking vil gøre.

Senest har også ministeren for klima, energi og forsyning, Dan Jørgensen, i et brev til fjernvarmeselskaberne meldt ud, at indtægtsrammer ikke er udgangspunktet for det arbejde, som myndighederne gør lige nu.

Vil ministeren oplyse tilsynet om, at indtægtsrammer er aflyst?
Alligevel har Forsyningstilsynet fået mulighed for at forhøje gebyrindtægten fra fjernvarmeselskaberne med i alt cirka 89 pct. for bl.a. at forberede ny økonomisk regulering.

Det har fået energiordfører fra Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, til at stille spørgsmål til ministeren om, hvorfor de to forældede stemmeaftaler på fjernvarmeområder, der dannede baggrund for behovet for indtægtsrammer, fortsat bruges af tilsynet til at argumentere for de nye, høje gebyrer, nu hvor stemmeaftalerne er kasseret.

- Forsyningstilsynet fremhæver fortsat de to stemmeaftaler fra 2016 og 2017, som ministeren selv oplyser som afløst af klimaaftalen fra 22. juni 2020. Tilsynet anvender disse aftaler som argument for øget aktivitet og højere økonomisk ramme til tilsynet. Vil ministeren tage initiativ til at oplyse Forsyningstilsynet om, at alle planer fra stemmeaftalerne fra 2016 og 2017 om indførelse af regulering med indtægtsrammer og benchmarking er aflyst? spørger Morten Messerschmidt ministeren.

Det nærmer sig et absurd værk af Kafka
Hos fjernvarmeselskabernes brancheforening undrer man sig også over, at tilsynet på den måde tilsidesætter en klimaaftale, der er indgået af et historisk bredt flertal i Folketinget og udmeldingen fra ministeren og departementet om, at indtægtsrammer ikke bør indgå i det videre arbejde med en ny regulering af fjernvarmen.

- Politikerne har vendt tomlen ned til bureaukratisk regulering med indtægtsrammer og vedtaget en klimalov, hvor de smider indtægtsrammerne på porten. En enig fjernvarmebranche har vendt tomlen ned, det samme har en lang række professorer og eksperter, siger politisk chef hos Dansk Fjernvarme, Rune Moesgaard i sin undren, mens han fortsætter:

- Alligevel arbejder Forsyningstilsynet på højtryk med netop at presse sådan en regulering igennem, mens de tilsidesætter klimaaftalen, og nu får tilsynet så forhøjet deres indtægter markant for at kunne få endnu flere ressourcer til at presse den igennem. Penge, der ovenikøbet er betalt af de selv samme fjernvarmeselskaber. Kafka kunne nærmest ikke har skrevet et mere absurd værk, end det vi her er vidne til, siger Rune Moesgaard.

Energiordfører fra Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt har desuden stillet ministeren følgende spørgsmål om tilsynets gebyrer.

”Det fremgår af KEF alm. del – svar på spm. 76 (Ad a), at oplægget til Forsyningstilsynets ramme i FFL21 er fastlagt før indgåelsen af klimaaftalen for energi og industri mv. af 22. juni 2020. Det fremgår også, at klimaaftalen afløser to tidligere stemmeaftaler (der lagde op til en regulering med markante stigninger i de administrative byrder), mens det nu udtrykkeligt i klimaaftalen fremgår som et krav til den fremtidige regulering at undgå unødvendige administrative byrder. Vil ministeren forklare, hvorfor der ikke er sket en justering af tilsynets økonomiske ramme (i overensstemmelse med de politiske ønsker om markant lavere administrative byrder) i perioden fra den 22. juni 2020 frem til fremlæggelsen af FFL21?”

Læs de to spørgsmål fra Morten Messerschmidt (DF) her:

KEF, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 122: Spm. om, hvorfor der ikke er sket en justering af Forsyningstilsynets økonomiske ramme i perioden fra den 22. juni 2020 frem til fremlæggelsen af FFL21, til klima-, energi- og forsyningsministeren / Folketinget (ft.dk)

KEF, Alm.del - 2020-21 - Spørgsmål 123: Spm. om initiativ til at oplyse Forsyningstilsynet om, at alle planer fra stemmeaftalerne fra 2016 og 2017 om indførelse af regulering med indtægtsrammer og benchmarking er aflyst, til klima-, energi- og forsyningsministeren / Folketinget