18. nov 2020

Udsolgt temadag om samspil mellem fjernvarme og industri

Der var fokus på det gode samarbejde mellem fjernvarmen og industrien, da Dansk Fjernvarme holdt temadag. På programmet var blandt andet Inspirationskataloget, som Grøn Energi udgav tidligere på året.

Copenhagen Markets får fjernkøling fra Høje Taastrup Fjernvarme. Det er et af eksemplerne på samarbejdet mellem industri og fjernvarme, som er med i Inspirationskataloget.

Der var udsolgt da Fjernvarmens Hus onsdag dannede ramme om en temadag om samspillet mellem fjernvarme og industri. Og det er da også et samspil, der er værd at interessere sig for, hvis Danmark skal have succes med den grønne omstilling.

Der er nemlig et stort potentiale for, at fjernvarmen kan udnytte overskudsvarmen fra industrien og et godt samarbejde kan styrke økonomien og den grønne profil hos både fjernvarmeselskab og industrivirksomhed.

Optimisme og muligheder
På den baggrund var der masser at tale om ved temadagen og mange erfaringer, der kunne udveksles.

Og det skete i en tone præget af optimisme, fortæller analysechef i fjernvarmens tænketank Grøn Energi, Jesper Koch.

- Mulighederne for at få gang i gode samspilsprojekter mellem fjernvarme og industri er blevet bedre med sommerens klimaftale. Barrierer som fjernelse af overskudsvarmeafgift ved certificeret procesenergi, herunder grøn elektricitet, og de kommende lave afgifter i store varmepumper, der udnytter industriens overskudsvarme er kommet fint i mål. Vi er dog fortsat nervøse for, om det kommende nye VE-prisloft-kompleks levner nok plads i forhandlingerne til, at der kan komme gang i kontrakter om overskudsvarme mellem virksomheder og fjernvarmeselskaber, siger Jesper Koch.

Inspirationskatalog og podcast
Tidligere på året udgav Grøn Energi i samarbejde med Dansk Fjernvarme et Inspirationskatalog, der indeholdt 10 eksempler på det gode samarbejde mellem fjernvarmen og industrien rundt om i Danmark.

Årets første udgave af både magasinet Fjernvarmen og podcasten Fjernvarmen havde Inspirationskataloget som tema, da samarbejdet med industrien er noget rigtig mange fjernvarmeselskaber har fokus på.

- Fjernvarmeselskaberne er i stigende grad opmærksomme på de gode muligheder, der kan ligge i at samarbejde med deres lokale virksomheder – og virksomhederne er tilsvarende også mere og mere opmærksomme på deres rolle i den grønne omstilling og derigennem også på mulighederne for at samarbejde med fjernvarmen, siger Jesper Koch. 

- Fornemmelsen er helt klart, at der er optimisme i forhold til, at udnyttelse af overskudsvarme kan komme til at fylde langt mere – og det potentiale skal vi indfri sammen. Det gør vi eksempelvis ved – som ved denne temadag – at sætte fokus på alt det, der lykkes i de samarbejdsprojekter, der er kommet i mål, fortæller analysechefen.

Udover det gode samarbejde, handlede temadagen også om klimaaftalen og de nye rammer for overskudsvarme.

Mens de fleste af de ti eksempler fra Inspirationskataloget handler om udnyttelse af varme fra produktionsprocesser, var der på temadagen også tale om den omvendte løsning: At fjernvarme for nogle virksomheder kan hjælpe til at dække deres energibehov til proces.