13. nov 2020 Kurser & arrangementer

Få styr på hele processen for fugtmåling

I november afholdes kurset: Optimal prøveudtagning og fugtmåling, og på grund af stor tilgang afholdes kurset nu også den 20. januar 2021.

Det kan være udfordrende at måle fugt i brændsler og at udtage en retvisende prøve. Det samme gælder for valg af rette målemetode, hvad enten det drejer sig om stationære målinger som f.eks. tørre/veje-metoden, måling med spyd og online måling med NIR eller mikrobølger.

Derfor har der også været stor tilslutning til kurset Optimal prøveudtagning og fugtmåling af brændsel. Netop på denne baggrund har Dansk Fjernvarme valgt at gentage kurset den 20. januar 2021, og nu har du også mulighed for at deltage.

Du kan se kurset program her.

Kursets indhold
Kurset går i dybden med hele processen for en fugtmåling på både træpiller, halm og flis. Vi ser på de forskellige typer af brændsler, og skaber et overblik over udfordringer de udfordringer, som er ved dem hver især. Her har ikke blot vand, men også f.eks. askeindhold betydning for brændslets kvalitet.

Efter deltagelse får du bedre forudsætninger for at foretage præcise fugtmålinger. Du får værktøjer til og forståelse af, hvordan du bedst muligt måler fugt, og hvor kilderne til fejl kan være. Derudover får du en indsigt i, hvordan du bedst prøveudtager, og hvilket udstyr du bør vælge i processen for at måle fugt.

Udover ny og uundværlig viden afvikles en række praktiske øvelser på kurset.

Er kurset noget for dig
Kurset er for dig, som er ansat i et fjernvarmeselskab og arbejder med fugtmåling både mekanisk og online. Kurset er også for dig, som vejleder og/eller udfører målinger for fjernvarmeselskaber.

Tilmeld dig Optimal prøveudtagning og fugtmåling af brændsel her.