09. okt 2020

Aarhus klar til massive investeringer i grøn omstilling

Den 8. oktober blev Energistrategi Aarhus lanceret fra toppen af kulturvartegnet Aros. Strategien sætter kursen mod en grøn omstilling af byen og der er udsigt til investeringer for milliarder af kroner.

Aarhus skal inden 2030 være CO2-neutral og er kommunen og områdets energiselskaber gået sammen om en strategi for, hvordan det skal ske. Billedet viser Aarhus Ø set fra oven - en af byens nye bydele, hvor fjernvarmen også spiller en nøglerolle som den gør for hele byen. Foto: RUNI Photopop / Visit Aarhus.

Med en virtuel mini-konference lancerede Aarhus Kommune i selskab med energiselskaberne AffaldVarme Aarhus, AURA Energi, NRGI og Ørsted torsdag den 8. oktober Energistrategi Aarhus. Strategien angiver en retning for, hvordan Aarhus bliver CO2-neutral inden 2030.

Alle selskaberne var samlet for at præsentere strategien og til slut også symbolsk sætte deres underskrift på den. Aarhus’ teknik og miljø-rådmand, Bünyamin Simsek (S), klimachef i Aarhus Kommune, Henrik Müller, og teamleder for forretningsudvikling i Affaldvarme Aarhus Louise Langbak Hansen var også med og det samme var Klimarådets formand, Peter Møllgaard, der efter lidt tekniske udfordringer kom igennem på en transmission fra København for at give sit besyv med.

Selvom Møllgaard havde enkelte optimeringsforslag til nogle af idéerne i strategien, så var han på det overordnede plan fuld af lovord over for det forhold, at planen er skabt i et frivilligt og tæt samarbejde mellem alle de centrale aktører.

Markante investeringer på vej
Strategien har ambitioner om at skabe mest mulig grøn energi for pengene med mindst muligt bøvl i hverdagen til følge for aarhusianerne. Og det er ikke en helt let udfordring, for omstillingen til grøn energi kræver eksempelvis en markant fornyelse af kommunens elnet, der i vid udstrækning har overskredet sin naturlige levetid og trænger til modernisering. Det er i øvrigt en udfordring, byen deler med mange andre i Danmark.

Også fjernvarmen skal der ifølge strategien investeres markant i, for den bliver også i fremtiden et vigtigt knudepunkt for energiforsyningen i Danmarks næststørste by. Faktisk peger strategien på, at fjernvarmen nærmest i endnu højere grad end i dag kommer til at spille en nøglerolle.

Samlet set peger strategien på, at der i de kommende år skal investereres for 8,4 milliarder i byens grønne omstilling.

Energiparker som omdrejningspunkter
I strategien tales der eksempelvis om såkaldte energiparker, der skal centreres omkring de naturlige lokationer i byen, nemlig Studstrupværket og Lisbjerg.

Tanken er, at disse lokationer skal blive omdrejningspunkter for det, der beskrives som ”multifunktionelle løsninger” – hvilket kan omfatte eksempelvis el- og varmeproduktion, energilagring i stor skala, CO2-fangst og Power-to-X. Og skal den tanke føres ud i livet, så er fjernvarme afgørende, pegede flere i panelet på.

- Studstrupværket ligger ideelt placeret ved havnen, tæt på en del af byens tunge industri. Det er ligeledes en god placering i forhold til elnettet og fjernvarmen, sagde Ole Thomsen, Senior Vice President i Ørsted, eksempelvis.

Han pegede på, at Studstrupværket på den baggrund er et egnet sted at energilagre, benytte varmepumpeteknologi i stor skala og tænke i fremtidens Power-to-X anlæg, der kan eksempelvis kan producere grønt brændstof til transportsektoren.

- Men skal Power-to-X have en levedygtig fremtid, så skal det kobles sammen med fjernvarmen, fastslog han og forklarede, at fjernvarmen netop kan udnytte overskudsvarmen og dermed dels agere buffer i systemet og dels sikre en bæredygtig økonomi som aftager af varmen.

Fjernvarmen står stærkt
Hos AffaldVarme Aarhus udtrykte direktør Bjarne Munk Jensen håb om, at selskabets Lisbjerg-område i fremtiden kan blive en energipark med eksempelvis varmelagre, varmepumper og geotermi i paletten af teknologier.

Han erklærede sig overbevist om, at fjernvarmen også kommer til at spille en nøglerolle fremover – også selvom den visse steder udfordres af individuelle varmepumper.

Den vurdering delte også klimachef i Aarhus Kommune, Henrik Müller:

- Fjernvarmen er afgørende i de store byer. Skal det være samfundsøkonomisk fornuftigt, så skal fjernvarme nok endda fylde mere, sagde han og fortalte også om, hvordan udlandet misunder de muligheder, fjernvarmen giver Danmark.

-  Fjernvarmen kan absorbere mange typer af det, vi kan kalde lav-værdi energi. Husk på: Fjernvarmen udnytter den energi, vi ikke kan bruge til andet. Skal vi være ressourceeffektive i en stor by, så er det vigtigt.

Læs mere
Hele Energistrategi Aarhus kan læses her.