07. okt 2020

Nu kan du få styr på renovering af dit ledningsanlæg

Dansk Fjernvarme tilbyder kursus i værkernes renoveringsplaner for ledningsanlæg den 10. november. 

Det er væsentligt for fjernvarmeselskaberne, at I lægger en god renoveringsplan for jeres ledningsanlæg, når det er etableret. Det er det, fordi en stor del af jeres aktiver vil være bundet i ledningsanlægget i mange år frem.

Korrekt investering i ledningsanlægget skal sikre, at anlægs- og driftsøkonomien, forsyningssikkerheden samt komfortniveauet optimeres ”her og nu”, samtidig med, at ledningsanlægget fremtidssikres til de næste mange år, f.eks. til udvidelser, næste generations fjernvarme etc.

Kursus i Kolding

Nu tilbyder Dansk Fjernvarme et kursus i renoveringsplanlægning, hvor deltagerne bliver introduceret til værktøjer, der kan sikre en udarbejdelsen af en god renoveringsplan. Kursebliver afviklet den 10. november i Fjernvarmens Hus i Kolding. 

På kurset bliver der gennemgået konkrete eksempler på renoveringsplaner fra andre fjernvarmeværker, ligesom der bliver vekslet mellem teori, praktiske eksempler, øvelser og erfaringsudveksling mellem deltagerne. 

Hvem skal med?

En renoveringsplan er et dynamisk værktøj, der fungerer på tværs og langs af organisationen. Kurset henvender sig derfor både til ledelsen, der står for den overordnet strategi og planlægning; til produktionsfolkene, der står for drift og optimering af produktionsanlæggene; til ledningsfolkene, der står drift og vedligehold af ledningsnettet.

Læs mere om kursets indhold og tilmeld dig kursetRenoveringsplaner.