06. okt 2020 Kurser & arrangementer

Webinar: Nye krav til fjernaflæsning og forbrugsoplysninger

Energieffektivitetsdirektivet har fastlagt nye krav til fjernaflæsning samt levering af forbrugs- og faktureringsoplysninger i bekendtgørelserne.  

Den 06. november kl. 10.00-11.00 afholder Dansk Fjernvarme et webinar, hvor du får en grundig gennemgang af de nye krav, hvilke konsekvenser det har for dig, og hvordan du bedst imødekommer de nye krav.

De nye krav, som kommer fra Energieffektivitetsdirektivet, fastsætter bl.a.:

  • at alle nye målere, der installeres efter 25. oktober 2020, skal være fjernaflæselige, og at alle målere skal være det i 2027.
  • at der fra 1. januar 2022 leveres forbrugsoplysninger hver måned til alle forbrugere med fjernaflæste målere.
  • at der skal leveres flere oplysninger til forbrugerne sammen med faktureringer. F.eks. brændselssammensætning, drivhusgasemissioner og graddagekorrigeret forbrug.

Læs mere om webinaret og tilmeld dig her.

Er webinaret noget for dig?
Webinaret henvender sig til dig, der skal administrere de nye regler, sikre tilpasning af fjernvarmeselskabets it-systemer eller tager beslutninger omkring investering i nye målere, fjernaflæsning mm.

Webinaret er derfor relevant for mange forskellige medarbejdere (eller bestyrelsesmedlemmer) ved fjernvarmeselskaberne alt efter, hvem der har ansvaret for de berørte områder.

Alle deltagere vil få adgang til en optagelse af webinaret og de viste slides i en måned efter afholdelsen.

Så selvom du ikke har mulighed for at deltage i selve webinaret, kan du via din tilmelding se optagelsen på et andet tidspunkt.