16. sep 2020 Corona

Gode råd mod COVID-19 smitte på arbejdspladsen

Sundhedsstyrelsen har udgivet en bog, hvor fjernvarmeselskaber kan hente mange gode råd til, hvordan man sikrer sig mod smittespredning på arbejdspladserne.

Spredningen af COVID-19 er stigende, og det aktualiserer en udgivelse fra Sundhedsstyrelsen – ”Undgå smitte på kontorarbejdspladser”. Bogen, der kan hentes gratis på nettet, giver mange gode råd til, hvordan man minimerer smitterisikoen på arbejdspladser.

Grundlæggende er de gode råd centreret om de allerede kendte råd: Hold afstand og sprit af. Men udgivelsen har også råd om, hvordan man allerede ved ankomsten til arbejdspladsen kan sikre såvel ansatte som besøgende mod smittespredning.

”Indgangspartiet på arbejdspladsen er et vigtigt sted at gribe ind. Her kan vi sikre, at medarbejderne spritter hænder af allerede før de træder ind på arbejdspladsen, og vi kan sikre, at medarbejderne holder fornuftig afstand ved at møde ind forskellige steder og på forskellige tidspunkter, ” står der i det første afsnit under overskriften ”God og sikker ankomst om morgenen”.

Vær synlige
Udgivelsen er delt ind i seks afsnit, der hver indeholder råd til at sikre mod smittespredning. Det første afsnit handler som allerede nævnt om ankomsten til arbejdspladsen. Derefter er der bl.a. råd til, hvordan man som ansat skal bevæge sig rundt på arbejdspladsen, gode siddevaner ved frokost og spisepauser, og hvordan man iagttager man afholder møder.

Helt overordnet anbefaler Sundhedsstyrelsen til, at arbejdspladserne fortæller såvel ansatte som besøgende, hvilke tiltag man tager mod smittespredning. Det vil, skriver Sundhedsstyrelsen, skabe tryghed for alle, der er på arbejdspladsen.

Udgivelsen har således også eksempler på, hvordan arbejdspladsen kan synliggøre sine corona-tiltag – både overfor ansatte og besøgende.

Du kan hente udgivelsen fra Sundhedsstyrelsen her.

Du kan holde dig orienteret om de nyeste tiltag fra myndighederne ved at gå ind på www.coronasmitte.dk.