15. sep 2020

Webinar om den nye varslingsvejledning

Hvem er egentlig omfattet af varslingsvejledningen, og skal vi varsle på en helt specifik måde? Det er nogle af de spørgsmål, du kan få svar på, når Dansk Fjernvarme afholder webinar.

Spørgsmålene til Forsyningstilsynets nye varslingsvejledning er mange, og det har samtidig konsekvenser ikke at overholde reglerne i varslingsvejledningen.

Derfor afholder Dansk Fjernvarme i samarbejde med Forsyningstilsynet et webinar, hvor der bliver mulighed for at få konkrete svar på, hvordan fjernvarmeselskaberne skal forholde sig til den nye vejledning.

Forsyningstilsynet vil gennemgå vejledningen og baggrunden for at den er lavet, og Dansk Fjernvarme vil også bidrage med at perspektivere til den praktiske håndtering og tage nogle af de forskellige problemstilling op, som vi har modtaget spørgsmål om.

Webinaret er desuden alle tiders mulighed for at komme i en direkte dialog med Forsyningstilsynet – allerbedst sker det ved at deltagerne på forhånd indsender deres spørgsmål, så Forsyningstilsynet kan nå at forberede svarene, men ellers bliver der også mulighed for at stille spørgsmål undervejs i webinaret.

Fjernvarmeselskaber med kalenderårsregnskab er i gang med deres budgetprocedurer lige nu, og det er derfor også lige nu man skal overveje, om man lever op til varslingsreglerne.

Læs mere om webinaret og meld dig til her