08. sep 2020 Bæredygtig biomasse

Døde tyske træer bliver til grøn fjernvarme hos HOFOR

Skovdøden i det centrale Europa gavner biomassen hos HOFOR – mange af de døde træner havner nemlig som biomasse hos det københavnske varmeselskab til gavn for miljøet.

Der sker en ganske omfattende skovdød i det centrale Europa. Det rammer særligt Tyskland, Tjekkiet og Østrig, hvor de seneste opgørelser viser, at skaderne i de tre lande er på cirka 250 millioner kubikmeter træmasse fra 2015 til 2019.

HOFOR i København kan nu drage fordel af skovdøden – og samtidig bidrage til et bedre miljø. Det sker ved at opkøbe træmassen og bruge den på Amagerværket.

- Det er bedre for klimaet, da de døde træer fra den ene dag til den anden går fra at optage CO2 til at udlede CO2, når de står - eller ligger - og rådner op. Og så spiller det naturligvis ind, at vi kan få træet til en fornuftig pris, siger chef for indkøb af biomasse i HOFOR, Michael Schytz, i en pressemeddelelse.

Udgangspunktet for tømmer fra skovene er, at de kun bruges til biomasse, når – eller hvis – træerne er beskadiget, som det er tilfældet med træerne fra de centraleuropæiske skove. Og så skal der selvfølgelig også være så meget tømmer, at savværker og papirindustri ikke kan nå at bruge højkvalitetstræ, inden det bliver for tørt.

- Derfor kigger vi løbende på, om vi skal købe træflis fra de døde træer, som i så fald kan hjælpe med at holde københavnerne varme i fyringssæsonen. På den måde kan vi bidrage til, at der hurtigt kan plantes nye træer, således at skovene igen kan optage masser af CO2 - og hurtigere kan producere højkvalitetstræ til huse og møbler, siger Michael Schytz.

Han understreger, at det er vigtigt at finde den rigtige balance mht. hvor meget dødt ved, der fjernes.

- De døde træer kan skabe gode betingelser for biodiversitet, og derfor kan tyskerne med fordel benytte udvalgte områder til biodiversitetsformål. Men hvis der ikke ryddes op i de enorme områder med dødt træ, vil der ud over en reduceret andel af nye træer være en stor risiko for massive skovbrande, hvilket kan have betydelige negative konsekvenser, siger Michael Schytz.