30. jun 2020

Energistyrelsen går i rette med avisartikel om energimærker

Det er ikke sandt, at et skifte fra oliefyr til varmepumper giver boliger et ringere energimærke, som danske medier ellers skrev. Det oplyser Energistyrelsen.

Energistyrelsen går nu i rette med en historie, der i går blev bragt først i Jyllands-Posten, senere hos Berlingske. 

Her lød det, at et skifte til varmepumper fra olie- og naturgasfyr ender med at give boliger et ringere energimærke, hvorfor boligerne også vil kunne miste værdi. Det til trods for at boligejerne typisk må investere op mod 100.000 kr. for at få installeret en ny varmepumpe.  

Men det passer altså ikke, skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse.  

Energifaktor bliver lavere, når strømmen bliver grøn 
Både Dansk Energi og Dansk Ejendomsmæglerforening kritiserede ellers ordningen i skarpe vendinger i medierne.  

I artiklerne blev det fejlagtigt hævdet, at varmepumpens opgjorte energieffektivitet skulle være ringere end for fossile fyr. Men varmepumpen kan konservativt anlagt omsætte 1 kWh strøm til 2,5 kWh varme, og bruger dermed kun 40 procent af den energi, som det tidligere fyr gør.

Energifaktoren er for olie og naturgas 1, mens den er 1,9 for elektricitet, som varmepumperne drives af. Til sammenligning er den 0,85 for fjernvarme. 

Energifaktorerne fastsættes ud fra energistatistikken og Energistyrelsens egne fremskrivninger. Der er stadig energitab forbundet med produktionen af strøm, mens energifaktoren herfor senest blev ændret i 2018 fra 2,5 til de nuværende 1,9, fordi strømmen var blevet grønnere.  

I takt med at en stadig større del af strømmen bliver leveret af vindkraft og solceller, vil tabet blive mindre, og når det sker, kan der være grundlag for at se på en ændring af energifaktoren, skriver Energistyrelsen.   

Regneeksempel fra Energistyrelsen  
Dermed når Energistyrelsen frem til et eksempel på et regnestykke, som dementerer gårsdagens artikler ved at vise, at en bolig med en varmepumpe ender med et lavere behov for tilført energi end en bolig med olie- eller naturgasfyr. Og altså dermed også et bedre energimærke: 

Et hus med et varmebehov på 10.000 kWh/år og et oliefyr, hvor kedlen har en virkningsgrad tæt på 1. For olie er energifaktoren 1. Dermed beregnes behov for tilført energi som: 

(10.000 / 1) x 1 = 10.000 kWh/år 

En varmepumpe drives af elektricitet, der har en energifaktor på 1,9. Så hvis oliefyret udskiftes med en varmepumpe, ser beregningen af behovet for tilført energi således ud: 

(10.000 / 2,5) x 1,9 = 7.600 kWh/år 

Udskiftningen af oliefyret giver altså et lavere behov for tilført energi, og det kan dermed betyde, at borgeren får et bedre energimærke. Det kan aldrig betyde, at man får et ringere energimærke.