26. jun 2020

Grøn varme i fokus på klimafolkemødet

Dansk Fjernvarme står for to debatter på Klimafolkemødet i Middelfart i begyndelsen af september.

Danmark er i gang med at lægge fundamentet for fremtidens grønne samfund. Det fylder meget hos politikere, virksomheder og organisationer. På klimafolkemødet den 3.-5. september i Middelfart mødes de forskellige parter. Få en unik mulighed for at være med i debatten! 

Danmark skal sænke sit CO2-reduktion med 70 % inden 2030, og her er der ingen tvivl om at fjernvarmen kommer til at spille en central rolle. Den 3.-5. september afholdes der klimafolkemøde i Middelfart hvor flere selskaber, interesseorganisationer, virksomheder og også Dansk Fjernvarme vil forsøge at sætte fokus på fremtidens grønne varme, og de løsninger der skal til for at indfri målet om 70 % reduktion i 2030.

Dansk Fjernvarme arrangerer på klimafolkemødet to åbne debatter på hovedscenen og et lukket arrangement på KulturØen med temaet God ledelse i den grønne omstilling. Det hele er gratis.

Den ene debat er fredag d. 4. september fra 10-10.45, hvor der vil blive åbnet op for en debat, hvor politikere og folk fra forsyningssektoren vil tale om, hvordan verdensmålene kan bruges i energisektoren.

Den anden debat vil være lørdag den 5. september, hvor de ungdomspolitiske ledere vil komme med deres bud på en grøn fremtid.

Læs mere om klimafolkemødet her: https://klimafolkemoedet.dk/

Det lukkede arrangement, som stadig er under udarbejdelse, vil ligeledes være den 4. september fra kl. 11-13. Arrangementet er målrettet ledere og bestyrelsesmedlemmer fra landets fjernvarmeselskaber.

Du kan læse mere om arrangementet og tilmelde dig her.