23. jun 2020 Kurser & arrangementer

Skal du på erfa-møde i efteråret?

I erfa-grupper møder du dine kolleger fra fjernvarmebranchen, som arbejder inden for de samme områder som dig, og du bliver opdateret på seneste nyt.

På erfa-møder er der altid afsat god tid til dialog og erfaringsudveksling

Mange af medlemmerne hos Dansk Fjernvarme er med i en erfa-gruppe. Erfa-grupperne afholder årlige erfa-møder, hvor de samles og udveksler erfaringer hinanden imellem.

Når du er medlem af en erfa-gruppe, bidrager du til fællesskabet og udviklingen i sektoren samtidig med, at du lærer af andre. På den måde bliver den samlede viden til gavn for hele medlemskredsen.

Se en oversigt over efterårets mange erfa-møder:

02. september 2020
Erfa-møde om  varmepumper
På erfa-mødet kan du blandt andet høre om synergier i fjernvarmesektoren, planlægning af varmeproduktion med flere anlæg og transmissionstariffer m.m.

24. september 2020
Erfa-møde i Solvarmegruppen
Ved næste møde i erfa-møde i Solvarmegruppen får du indsigt i forskellige varmeselskabers erfaringer med at bruge varmepumper og solvarme i sammenspil og hver for sig.
Derudover kan du høre indlæg om opbygningen af nye diffusionsåbne låg til damvarmelagre, og hvordan driften planlægges for et nyt damvarmelager hos et stort forsyningsselskab.

07. oktober 2020
Erfa-møde om administration og regnskab
På erfa-mødet hører du nyt fra branchen og møder kolleger fra de andre varmeselskaber. Du får indflydelse på det arbejde, som skal gøres i arbejdsgruppen for administration og regnskab. Erfa-mødet bruges til erfaringsudveksling mellem administrativt personale fra landets varmeselskaber.

12. november 2020
Fællesmøde for Flis- og brændselsgruppen samt halmgruppen
Snart er det tid til næste fælles erfa-møde, hvor du blandt andet kan høre om emissionskrav for mellemstore fyringsanlæg, kondensatudledning samt genanvendelse af kondensat. Derudover vil der være et stort fokus på røggasrensning.

08. december 2020
Temadag om præisolerede fjernvarmerør
Vi sætter fokus på præisolerede rør og kunderelationer. Der er afsat god tid til erfaringsudveksling og snak om de udfordringer, som I oplever med rør og gravearbejde med ligesindede kollegaer. Du får indsigt i konkrete overvejelser i forbindelse med fastsættelse af varmetarifferne, og se hvordan kvalitet, kroner og kundetilfredshed kan gå hånd i hånd, når stikledninger skal udskiftes eller renoveres. 

Vil du være med i en erfa-gruppe?
Er der en erfa-gruppe, som er særlig relevant for dig, og det arbejde du udfører til hverdag? Du kan kontakte administrativ koordinator Jette Drud via jed@danskfjernvarme.dk og melde dig ind i en erfa-gruppe.