26. jun 2019

Ny regering: Medlemmer reagerer på regeringsaftalen

Fire af Dansk Fjernvarmes medlemmer reagerer på den nye regeringsaftale, der betyder, at Mette Frederiksen bliver Danmarks næste statsminister for en ét-partis regering.

Aftalen, der ligger til grund for Danmarks næste regering, fylder blot 18 sider. Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten, der sammen står bag aftalen, kalder det derfor også en politisk forståelse i stedet for et reelt regeringsgrundlag. I en anden artikel fortæller vi, hvad der står i selve aftalen.

Fire af Dansk Fjernvarmes medlemmer reagerer her på det, som den kommende regering skal arbejde ud fra. Og kommer også med et par ønsker.

Umiddelbart er de alle positive. Hos Aalborg Forsyning, oplyser vicedirektør Jesper Høstgaard-Jensen, at han især hæfter sig ved tre punkter:

- Reduktionskravet på 70 procent i 2030 går hånd i hånd med vores planer om at udfase kul. Endnu mere understøttelse af elektrificering rammer også plet for os. Vi vil gerne undgå at investere i biomasse, så at der kommer mere fokus på el, er glimrende. Og som det tredje skal der afsættes mere støtte og fokus på at udvikle demonstrationsanlæg i samarbejde med virksomheder. Det er i tråd med det, vi er ved at udvikle - nemlig et test område for forsyningsteknologier, siger han og ser også frem til, hvad der sker omkring energibesparelser. 

- Der er vi jo på vej ud af én aftale, hvor det er lidt ukendt for, hvad der skal ske på det område, siger Jesper Høstgaard-Jensen.

I Haderslev mener direktør Morten Hartmann, at fjernvarmen kan bidrage rigtig meget til at nå det nye reduktionsmål.

- Den billigste og nemmeste måde at komme hen til et C02-reduktionsmål på 70 procent er gennem at give fjernvarmen nogle gode rammebetingelser, så den fx kan konvertere gasområder til grønnere varmekilder, hvor fjernvarmen virkelig kan byde ind, lyder det fra Morten Hartmann.

Allan Pedersen, der er driftsleder i Haslev, er enig i, at det ser spændende ud, men han har svært ved at se, hvor meget det ændrer for Danmark.

- Ifølge varmeforsyningsloven skal vi gøre det økonomisk rigtige – ikke det grønne. Så vi har brug for at forklare politikerne, hvad der giver sammenhæng mellem økonomi og den grønne omstilling, siger Allan Pedersen.

Han synes, det er ærgerligt, at der ikke er længerevarende politiske rammer på energiområdet.

- Det største problem er, at alle fjernvarmeselskaber skal træffe beslutninger ud fra noget uanset regering. Det, vi laver nu, kan være forkert om fire år efter et valg, men det kan være den rigtige beslutning nu ud fra de gældende grundlag. Med en ny regering kan grundlaget ændre sig, siger driftslederen.

De stabile rammer er der også ønske om i Nordjylland.

- Der er ingen tvivl om, at vi laver en stor satsning i geotermi i kombination med varmepumper. Så det er vigtigt for os, at vi får nogle gode rammebetingelser for at kunne få det sikkert implementeret, siger vicedirektør i Aalborg Forsyning, Jesper Høstgaard-Jensen. Samtidig håber han på, at man kan få tilladelse til at oprette frizoner, så fx Aalborg Forsyning kan lave deres egen produktion af grøn strøm uden at skulle på det offentlige net.

I Brande er det lokale fjernvarmeselskab omgivet af overskudsvarme, som man med de nuværende regler ikke kan udnytte. Derfor har formand for Brande Fjernvarme, Henrik Kraglund, et stort ønske om at få det på plads:

- Vi i Brande er omgivet af virksomheder, der til sammen sender 116.000 MWh varme ud af skorstenene hvert år, fordi afgifter forhindrer brug af overskudsvarme fra virksomheder. Med Facebook, Apple og Google på vej taler vi om millioner af MWh hvert år, som tabes, i stedet for at de bliver udnyttet som fjernvarme. Hvis regeringen løser afgiftsudfordringerne for naturgas versus el samt for overskudsvarmen, vil det medføre et kvantespring for den grønne omstilling i Danmark, lyder det fra formanden, der også har et ønske om at ændre på reglerne i forhold til elektrificeringen af fjernvarmen:

- Vi vil gerne opfordre regeringen til at løse afgiftsproblematikken for fossile brændsler versus brug af el i de mange varmepumper, som fjernvarmen skal have. I dag kan varmepumper på naturgas på grund af afgifter bedre betale sig at anvende end varmepumper på el og spiller som sådan imod den grønne omstilling. Vi eksporterer endda overskydende grøn strøm i stedet for eksempelvis at benytte den i fjernvarmen, siger Henrik Kraglund.

Mens Morten Hartmann i Haderslev ønsker, at man bevarer andelseje i fjernvarmen.

- Jeg håber, at politikerne, der skal udmønte tankerne om en ny styring af offentlig sektor også anerkender, at der ligger noget værdimæssigt smukt i forbrugereje for et naturligt monopol, som fjernvarmen. Det giver en naturlig, høj forbrugerbeskyttelse, og derfor behøver man ikke en rigid regulering med dokumentation og bureaukrati.