18. jun 2019

BEOF: Reguleringen er en knast for den grønne omstilling

Bornholms Energi og Forsyning ønsker større sikkerhed for investeringer, der understøtter de nationale klimamål. Det er blandt ønskerne fra solskinsøen til en ny regering.

Rasmus Sielemann Christensen, direktør i Bornholms Energi og Forsyning, ønsker friere hænder i reguleringen for at kunne fokusere på den grønne omstilling.

- På Bornholm har vi en politisk vedtaget vision om et renere, sundere og mere grønt Bornholm i øget vækst og udvikling. Vi skal i 2025 have omstillet vores forsyning til vedvarende energi, siger Rasmus Sielemann Christensen, direktør i Bornholms Energi og Forsyning, og fortsætter:

- Det stiller store krav til os, men det stiller også krav til, at vi har rammerne til at gennemføre de beslutninger der skal til for at kunne tage de næste store skridt i den grønne omstilling.

En af de knaster, som forsyningsselskabet mener, der skal kigges på af en kommende regering, er hele reguleringen af forsyningssektoren og fjernvarmen i særdeleshed.

- Vi kender allerede denne regulering fra elområdet, og vi kender til de administrative byrder der følger med. På fjernvarmeområdet, der endda på væsentlige punkter er mere komplekst end elområdet, kan det blive en endnu større og mere bureaukratisk øvelse, siger Rasmus Sielemann Christensen.

- Vi er tilhængere af et eksternt pres for at sikre, at vi og resten af branchen forbedrer vores kvalitet i forhold til kunderne og reducerer vores omkostninger. Og samtidigt, så er vi meget optaget af ikke at blive underlagt unødige administrative byrder og urealistiske krav. Derfor mener jeg, at en ny regering bør overveje om ikke, der findes en mere lige vej til at sikre, at vi lever op til deres og vores kunders forventninger om øget effektivitet, lyder det fra direktøren.

Ifølge Bornholms Energi og Forsyning er en af forudsætningerne for, at de også i fremtiden kan investere i samfundets forsyning, at man fra regulator respekterer de allerede foretagne investeringer, og at der samtidig bliver klare retningslinjer for området på den lange bane. 

- Vi laver langsigtede investeringer i kollektive el, vand, spildevand og varmeløsninger, som fundamentalt understøtter vores samfund og de nationale klimamålsætninger. For at vi fortsat kan gøre det, så må der ikke sås tvivl om, hvorvidt disse investeringer kan dækkes over tid. Energi- og forsyningssektoren investerer årligt 17 milliarder kroner. Det er helt afgørende. at de investeringer også i fremtiden er med til at understøtte de nationale klimamålsætninger. Men det kræver selvsagt sikkerhed for selskabernes investeringer. Ellers kan det over tid betyde, at vi kan blive for påholdende i forhold til at gøre det, der reelt er bedst for samfundet på den lange bane, udtaler Rasmus Sielemann Christensen.

- Vi har i dag en række brugbare værktøjer i værktøjskassen, der bidrager til at sikre de den investerede kapital. Det gælder både finansieringen af vores projekter gennem kommunegaranterede lån og det gælder, at vi har mulighed for at sikre at kunderne forbliver varmekunder hos os, indtil investeringerne er betalt tilbage. Velvidende at der er tale om ganske lange afskrivningsperioder, siger Rasmus Sielemann Christensen, der fortsætter:

- Hvis disse muligheder udvandes eller svækkes, vil det få mærkbare konsekvenser på vores evne til at gennemføre den grønne omstilling – og det ændrer på hele grundlaget for vores langsigtede økonomi. Det er næppe hverken i vores kunders interesse, eller valgresultatet taget i betragtning næppe heller det danskerne og det kommende Folketing ønsker af os.