16. maj 2019

Ny skabelon til miljøgodkendelse af varmepumper

En nye skabelon til den kommunale sagsbehandling skal gøre godkendelsesprocessen nemmere når det gælder projekter med store varmepumper til fjernvarme.

Anders Jespersen
Økonomisk konsulent
T: 76 30 80 36
aje@danskfjernvarme.dk

Dansk Fjernvarme har, med assistance fra blandt andre DFP og Sønderborg Kommune, lavet en skabelon til miljøgodkendelse af store varmepumper til fjernvarmen. Skabelonen er beregnet til brug i den kommunale sagsbehandling.

Projektet startede i 2018, hvor en ”Varmepumpecamp” viste behovet for at få udarbejdet en sådan skabelon. Erfaringer fra de første projektgodkendelser af store varmepumper ude i kommunerne viste, at godkendelsesprocessen kan være væsentlig forsinket som følge af usikkerheder omkring miljølovgivningen ved netop sådanne projekter.

Formålet med skabelonen er derfor at skabe overblik over, hvilke typer af miljøgodkendelser, der skal gennemgås i en kommunal godkendelsesproces. Der kan være store forskelle på, hvilke lovgivninger der bliver berørt, afhængig af hvor varmepumpen henter sin varme fra. Den nye skabelon indeholder en oversigt for varmekilderne sø, hav, grundvand og udeluft. Med denne skabelon vil der forhåbentlig være færre uklarheder omkring miljøkravene blandt de kommunale sagsbehandlere, rådgivere og projektansøgere.

Skabelonen skal ses som et tillæg til ”Nemmere sagsbehandling af fjernvarmeprojekter”, der er en generel gennemgang af sagsbehandlingen af fjernvarmeprojekter, hvor sagsbehandlerne kan skabe sig overblik over sagsgangen for større og mindre fjernvarmeprojekter.Tillægget omkring miljøkrav ved store varmepumper kan dog også anvendes separat, hvis man vil det.

Skabelonen er en første udgave. Der kan komme opdateringer, efterhånden som der kommer flere og flere erfaringer med sagsbehandling af varmepumper efter miljøkravene.

Kommunale sagsbehandlere, rådgivere og fjernvarmeselskaber kan finde skabelonen og andet materiale omkring godkendelse af fjernvarmeprojekter på Dansk Fjernvarmes hjemmeside.

Har man kommentarer til materialet kan man henvende sig til økonomisk konsulent ved Dansk Fjernvarme, Anders Jespersen.