15. maj 2019 Persondata

Temadag om Persondata: Kan det gøres lettere - og digitalt?

Den 22. maj afholder Dansk Fjernvarme temadag om persondata - omtrent et år efter at de nye regler trådte i kraft. På temedagen præsenteres blandt andet en ny digital løsning som er målrettet selskabet med som har mindre end fem ansatte.

Den 22. maj 2019 stiller Dansk Fjernvarme igen skarpt på persondata. Der er nu gået et år siden persondataforordningen trådte i kraft, og vi har set det første bødeforelæg på 1,2 millioner kroner. Men derudover er der faktisk sket en masse gennem det år som er gået.

Fjernvarmeselskaberne har gjort et enormt arbejde i forhold til at få styr på regelsættet og mange har brugt de værktøjer som Dansk Fjernvarme og DFF-EDB har stillet til rådighed. Men i løbet af det seneste år er der kommet firmaer på banen som tilbyder digitale løsninger, og hvor der også tilbydes løbende opfølgning på regelsættet – eksempelvis når der kommer nye fortolkninger og krav fra myndighederne, og der kommer afgørelser fra domstolene.

temadagen den 22. maj præsenterer et af firmaerne sin løsning til fjernvarmeselskaberne. Det er en løsning som tilbydes til 4.000 kroner for tre år for selskaber med op til fem ansatte. I en dagligdag hvor der konstant stilles flere og større til fjernvarmeselskaberne kunne et digitalt værktøj til at håndtere persondata være en mulighed til at lette den del af arbejdsbyrden på værket, og samtidig sikrer at der leves op til reglerne, herunder at bestyrelsen og medarbejderne løbende holdes informeret og orienteret.

Det digitale værktøj indeholder også muligheden for at sende det nødvendige materiale til Datatilsynet, hvis Datatilsynet beder om oplysning om, hvordan selskabet håndterer persondataregelsættet.

Har du lyst til at blive præsenteret for en digital løsning tillige med en masse anden information om persondatareglerne og udfordringerne – er der stadig enkelte pladser til temadagen om persondata.

Find info om program og tilmelding her.