08. maj 2019 Pressemeddelelse

Politikerne skal tage den grønne omstilling alvorligt

Valgkampen er skudt i gang, og Dansk Fjernvarme opfordrer politikerne til at sætte klima og grøn omstilling øverst på dagsordenen, så Danmark kan sikre effektiv udnyttelse af Vedvarende Energi.

- Fjernvarmen er helt central for omstillingen væk fra fossile brændsler til vedvarende energi, siger direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen.

For ganske få dage siden viste en Voxmeter-måling, at vælgernes fokus på klima og miljø er steget markant. Det er en vælgerundersøgelse, som direktøren i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen, kraftigt opfordrer politikerne til at følge op på under valgkampen.

- Der er brug for, at klima og energi kommer lige så højt op på den politiske dagsorden som den er ude i befolkningen. Det betyder at der skal findes svar på, hvordan vi sikrer energien når møllerne ikke snurrer, eller hvordan vi bruger den klogest, når vi har for meget af den. Og der skal findes svar på, hvordan vi får omstillet de sektorer, der halter efter i den grønne omstilling, siger Kim Mortensen i en reaktion på udskrivelsen af valg til Folketinget.

Voxmeter-undersøgelsen – der blev foretaget for Ritzau – viser, at vælgernes klimafokus har været stigende siden januar, og at det nu har manifesteret sig hos unge som ældre. Og fjernvarmen spiller perfekt ind i den grønne omstilling, viser tal fra Dansk Fjernvarme – allerede i dag er det mere end 60 procent af fjernvarmen, der kommer fra vedvarende energikilder.

- Fjernvarmen er helt central for omstillingen væk fra fossile brændsler til vedvarende energi. Fjernvarmen kan lagre energien, når der er meget af den, så den kan udnyttes til at producere varme, når solen bliver dækket af skyer eller vinden løjer af. Det er et led i energiforsyningen, som vi ikke kan undvære i en grønnere fremtid, forklarer Kim Mortensen.

Øget decentralisering
Samtidig slår Kim Mortensen også til lyd for, at beslutningskompetencen skal lægges ud til dem, der har indsigt og bliver berørt af beslutningerne.

- Jeg tror og håber på, at valgkampen også kommer til at handle om decentralisering på varmeområdet. Jeg tror ikke, vi får den bedst mulige varmesektor for danskerne af, at beslutningerne træffes inde på Slotsholmen i København eller af, at varmeværkerne bruger deres tid på at udfylde skemaer og blanketter for at fodre papirtigeren, siger Kim Mortensen.

Han fortsætter:

- I stedet skal de innovative folk på fjernvarmeværkerne bruge tiden på at arbejde med nye grønne løsninger. Derfor mener jeg, at den kommende valgkamp også skal bruges på at diskutere, hvilken fremtid vi ønsker for vores energi- og forsyningssektor, siger Kim Mortensen.