11. apr 2019

Holte Fjernvarme og Norfors i ambitiøst samarbejde

Det forbrugerejede Holte Fjernvarme a.m.b.a. og kommunale I/S Norfors har indgået aftale om et tæt samarbejde. Fra den 1. juni 2019 sammenlægges selskaberne administration og drift.

Holte Fjernvarmes bestyrelsesformand Lisbet Riis og Norfors bestyrelsesformand Morten Slotved underskriver den nye samarbejdsaftale. Bagerst ses (fra venstre) næstformand for Holte Fjernvarme Frank Toft-Jensen, adm. direktør for Holte Fjernvarme Bjørk Paamand Olsen, næstformand for Norfors Jens Ive, vicedirektør i Norfors Jan Olsen og adm. direktør i Norfors Tonny Juul Jensen.

Holte Fjernvarme og Norfors har begge over 50 års erfaring med produktion og levering af fjernvarme hver for sig. I 2008 startede selskaberne et samarbejde om udveksling af varme, så Norfors affaldsvarme kunne komme flest mulige fjernvarmekunder til gode. Dette samarbejde er løbende udbygget til også at omfatte de tekniske anlæg, og nu tager selskaberne skridtet fuldt ud og får fælles drifts- og administrationspersonale.

Det nye tætte samarbejde indebærer også, at der åbnes for gradvist at sende mere varme fra Norfors kraftvarmeværk i Usserød sydpå til Holte Fjernvarmes kunder i den sydlige del af Rudersdal Kommune. Usserødværket fyres med affald fra Norfors ejerkommuner (Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner) suppleret med biomasse. En større udnyttelse af værket er godt nyt for miljøet, fordi udnyttelse af affalds- og biovarmen sparer på andre brændsler – og så er det også godt for økonomien i de to selskaber.

Både Holte Fjernvarme og Norfors er hvile-i-sig-selv selskaber, så stordriftsfordele og bedre brændselsudnyttelse kommer alene varmekunderne til gode.

Med sammenlægningen får fjernvarmen sin egen sektion hos Norfors, og Holte Fjernvarmes direktør, Bjørk Paamand Olsen, bliver således fremover også ny fjernvarmechef hos Norfors, der driver Norfors Fjernvarme, Nivå Fjernvarme, Fredensborg Fjernvarme og Allerød Kommune Fjernvarme.

- Der sidder dygtige fjernvarmemedarbejdere både hos Norfors og hos Holte Fjernvarme – og tilsammen kan vi blive endnu bedre. Vi får et stærkt fagligt miljø, og får udnyttet vores administrative ressourcer meget bedre i fællesskab. Det glæder jeg mig meget til, siger Bjørk Paamand Olsen.