08. apr 2019

Fjernvarmefusioner og samarbejder kræver viden om gasmotorer

Forsyningsvirksomheders ansatte kommer ofte med i vagtordninger med andre værker, som kræver, at de tager den lovpligtige uddannelse i gasmotoranlæg.

Gasmotor-uddannelsen er bygget op med skiftevis klasseundervisning, praktiske øvelser og besøg på værker.
Syv af 15 kursister på gasmotoruddannelsens første del hos Dansk Fjernvarme deltog, fordi de nu er del af en vagtordning, hvor de også skal betjene en gasmotor.
Når kursister har taget uddannelsen, kan de stå for drift af gasmotorer efter værkernes drifts- og vedligeholdelsesplaner.

Fordi fjernvarmeværkerne konsoliderer sig med fusioner og lokale samarbejder, kommer nogle af værkernes ansatte til at arbejde med teknologier, de ikke kender og mangler kompetencer til.

- Vi oplever, at stadig flere tager uddannelsen, fordi de kommer med i vagtordninger eller lignende med naboværker og derfor skal arbejde med gasmotorer. Når de har taget uddannelsen, kan de stå for drift af gasmotorer efter værkernes drifts- og vedligeholdelsesplaner, fortæller Lars Rytter, der er kursusleder på første del af Dansk Fjernvarmes gasmotorkursus.

På gasmotorkurset for nylig deltog syv af de 15 på kurset, fordi de på grund af et nyt samarbejde eller en fælles vagtordning med andre værker nu skal betjene en gasmotor, der for dem er ukendt land.

- Jeg arbejder nu for et firma, der drifter og finder fejl på gasmotorer. Jeg har ikke erfaring med gasmotorer fra tidligere job, så for at kunne indgå i vagtordningen hos E.ON skal jeg have gasmotorkurset, siger servicetekniker Thomas Steen Jensen, E.ON Danmark.

Lovpligtig uddannelse
Gasmotoruddannelsen er lovpligtig for alle ansatte i forsyningssektoren, der arbejder med gasmotoranlæg – også elever. Uddannelsen er delt op i to dele – del 1 varer en uge og del 2 to uger. Dog består del 2 for maskinmestre kun af en kursusuge og en eksamensdag, så del 2 er kortere for maskinmestre.

Del 1 er et miks af præsentationer, opgaver, konkrete øvelser og besøg på værker. Efter at have taget uddannelsen kan kursisterne stå for drift, fejlfinde, overholde sikkerhedskravene i gasreglementet og optimere gasmotorers energiforbrug.

- Her på værket får vi installeret en gasmotor om to-tre måneder, så jeg har taget kurset for at kunne betjene den. Jeg har fået kendskab til komponenterne i en gasmotor, dens betjening og de paragraffer, der er forbundet med drift af en gasmotor, fortæller montør Bent Heinrichsen, NK-Spildevand.

Næste hold på del 1 begynder den 6. maj i Fjernvarmens Hus i Kolding, mens næste hold på del 2 begynder den 26. august på Fredericia Maskinmesterskole i Fredericia.