14. mar 2019 Kurser & arrangementer

Sidste tilmeldingsfrist nærmer sig: Energipolitisk Konference 2019 har fokus på EU

Det er ved at være sidste udkald for at deltage i Energikonference 2019 den 26. marts. Vi har spurgt EP-kandidaterne, hvad der er vigtigt i europæisk energipolitik, når der er valg 26. maj.

Energikonference 2019 tager hul på spørgsmålet om, hvordan vi får elektrificeret energisektoren – og på hvilke vilkår. For hvad sker der, når virksomhederne bliver energiforbrugere frem for energiproducenter?
 

Men også valget til Europaparlamentet er et tema på dagen. Det skal finde sted den 26. maj, og vi har derfor inviteret nogle af kandidaterne til valget. Pernille Weiss, spidskandidat for de Konservative, Rasmus Nordqvist, spidskandidat for Alternativet, Nikolaj Villumsen, spidskandidat for Enhedslisten, og Peter Westermann, kandidat for SF, udlægger den europæiske energipolitik for os. Forud for dagen har et par af kandidaterne svaret på spørgsmål om energipolitik:

Pernille Weiss, spidskandidat for de Konservative
Klimaet er allerhøjest på hendes dagsorden:

- Vi står overfor den helt overordnede udfordring, at CO2-regnskabet er for højt, og at det går for langsomt med at få det ned. Der er behov for, at vi får mere forskning på området, så vi kan finde de mest geniale løsninger. Så for EU handler det rigtigt meget om forskning, siger hun.

Pernille Weiss mener, at den danske fjernvarmesektor kan bidrage til løsningen på klimaudfordringen i EU:

- Den danske fjernvarmesektor kan bidrage med rigtigt meget. Både måden, man organiserer sig om varmeløsninger på, men også i det her nørderi i forhold til, hvordan man bruger flere energikilder til sit fællesskab. Det kan den danske foreningsmodel, der kommer fra andelsforeningstiden, slutter hun.

Rasmus Nordqvist, MF og spidskandidat for Alternativet
Rasmus Nordqvist mener, at ”en radikal, omfattende og hurtig grøn europæisk omstilling” er den vigtigste opgave for et nyt Europaparlament – og det gælder alle sektorer.

- Vi skal i EU sætte os nogle klima- og energimål, der svarer til videnskaben. De nuværende mål er ikke i overensstemmelse med Parisaftalen. Tempoet skal øges markant inden for udbygning af vedvarende energi, energieffektivisering og drivhusgasreduktion, forklarer han.

 

Rasmus Nordqvist mener, at fjernvarmen er en del af løsningen på klimaudfordringen:

- Fjernvarmen er en europæisk gamechanger. Vi skal udbrede løsningen, hvor vi får mere vedvarende energi fra vind og sol og lagrer energien med varmepumper. Fjernvarmeteknologien kan få os væk fra bl.a. naturgas og kul. Her er et enormt potentiale for at dele vores erfaringer med de øvrige EU-lande, siger han.

 

 

Peter Westermann, kandidat for SF
Han mener, at energipolitikken er meget vigtig i valgkampen:

- Energipolitik handler om forsyning via kritisk infrastruktur, sikkerhed og ikke mindst uafhængighed fra fremmede magters energieksport, og klima, hvor vi står med en enorm og akut udfordring. Det bør være tre gode grunde til at sætte energipolitikken meget højt på dagsordenen, mener han. 

Peter Westermann nævner, at andelen af den sikre og klimavenlige energi skal øges, og at kul skal udfases hurtigst muligt, samt at afhængigheden af olie og gas fra ”aggressive og antidemokratiske regimer” er et sikkerhedspolitisk og klimamæssigt problem.

Ifølge Peter Westermann er dansk fjernvarme et godt eksempel på energieffektivisering:

- Dansk systemeksport af fjernvarme vil kunne hjælpe til reduktion af klimagasudledning i andre medlemslande. Det vil jeg meget gerne understøtte. Herhjemme bør fjernvarmesektoren styrke omstillingen til klimavenlig vedvarende energi og først og fremmest forpligte sig aktivt på en udfasning af fossile brændsler, dernæst forberede en udfasning af øvrige brændsler, med undtagelse af forbrænding af den, forhåbentligt svindende, del af affaldsmængden, der er nødt til at blive brændt, slutter han.

Se program og meld dig til