10. mar 2019

Regionalmøder 2019: Reguleringen tager fart i 2019

Økonomisk konsulent i Dansk Fjernvarme, Michael Fibiger, forsøger at give deltagerne på Regionalmøderne et overblik over de regulatoriske tiltag, der kommer i 2019

Lige nu bliver der arbejdet intensivt med en lang række tiltag indenfor reguleringen af fjernvarmen i Danmark. Økonomisk konsulent Michael Fibiger forsøger på regionalmøderne at give medlemmerne af Dansk Fjernvarme et overblik over de vigtigste tiltag, der bliver arbejdet med netop nu.

På regionalmøderne kommer han ikke ind på alle detaljerne i alle de enkelte tiltag, men giver i et overblik over det, der er på vej. Han er selv ikke tvivl om, hvilke aktuelle tiltag der umiddelbart er mest vigtige for medlemmerne at holde øje med på den korte bane.

- Der er ingen tvivl om, at det er indtægtsrammerne for de selskaber, der leverer over 50 TJ varme. Her er man langt i forberedelserne, og der kommer nye regler allerede 1. juli. Og dernæst indberetning til pris- og levetidskataloger 1. december. På de to tiltag er man rigtig langt fremme med allerede nu, så der kommer til at ske en hel masse ting der, siger Michael Fibiger.

Han nævner også, at der er en række andre store emner, som fjernvarmeselskaberne skal have øje for. Det gælder de analyser, der er i gang om en eventuel ophævelse af produktionsbindingerne og de eksisterende forbrugerbindinger. Det er planen, at Energistyrelsen skal komme med et oplæg i løbet af i år – et oplæg som politikerne derefter skal træffe beslutning på.

- Et andet vigtigt emne er at få en løsning problemet om krydssubsidiering, hvor varmeforbrugerne betaler for stor en andel af omkostningerne ved kraftvarmeproduktionen. Politikerne har stillet selskaberne i en helt umulig situation, fordi de har truffet forskellige beslutninger, der er uforenelige, og som gør, at vores medlemmer ikke har andre muligheder end at lade varmeforbrugerne betale for en del af de udgifter, som el-forbrugerne skulle have betalt, fortæller Michael Fibiger.