31. jan 2019

Grundvand varmer boliger op i Høje-Taastrup

Høje Taastrup Fjernvarme har indviet en stor eldreven varmepumpe, der udnytter varme fra grundvand og leder det brugte vand ud i en å.

Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler og Høje Taastrup Fjernvarmes formand Nils Olsen klipper den røde snor og indvier det nye varmepumpeanlæg .

Der er bæredygtighed, økonomi og miljøgevinst i det varmepumpeanlæg, Høje Taastrup Fjernvarme indvier i dag.

Anlægget pumper årligt knap 1 million kubikmeter grundvand op, udvinder varme til fjernvarme og leder det afkølede grundvand ud i Mølleåen og videre ud i Køge Bugt.

- På alle måder er det et godt projekt, som vi er stolte over. Vi bidrager til den grønne omstilling af det danske energisystem ved at udnytte en lokal ressource, siger direktør Astrid Birnbaum.

Det særlige ved anlægget er, at vandet fjernes fra området og ledes ud i Mølleåen og videre ud i Køge Bugt efter brug. Det har den sideeffekt, at grundvandsstanden falder, som formentlig hjælper husejere i området, der har fugtproblemer i kældrene.

- For os handler det om, at projektet er en miljøgevinst, som samtidig er rentabel. Ifølge vores beregninger er investeringen tjent hjem på 11 år, og da anlægget har en levetid på mindst 20 år, er det en rigtig god business case for os. Ved etablering af anlægget får vi samtidig realiseret næsten et års energibesparelser, som vi – i lighed med andre energiselskaber – er pålagt af myndighederne, siger Astrid Birnbaum.

Måske en varmepumpe mere
Høje Taastrup Fjernvarme opbygger kompetencer om teknologien og kan muligvis udvide anlægget med endnu en varmepumpe eller bygge flere anlæg.

- Det er et rigtig godt projekt, der viser, at teknologi- og produktudvikling i fjernvarmesektoren i høj grad finder sted i samspil mellem industri og fjernvarmeselskaber. Det er en stor dag for fjernvarmen og ikke mindst for fjernvarmekunderne i Høje Taastrup og omegn, hvor der tidligere også er etableret et stort fjernkølingssystem. Stort tillykke, siger Kim Behnke, vicedirektør i Dansk Fjernvarme.

Energistyrelsen har givet dispensation til anlægget, da Høje Taastrup Fjernvarme er underlagt kraftvarmekravet og derfor ikke kan sætte varmepumper op uden særlig tilladelse.

Høje Taastrup Fjernvarme får varme fra Avedøreværket produceret på biomasse og forbrændingsanlæggene Vestforbrænding og ARGO. 

Anlæggets varmepumpe har en effekt på 1,5 MW og producerer årligt cirka 10.000 MWh, som svarer til 2 procent af fjernvarmeforbruget i Høje-Taastrup.