30. jan 2019

Skatteministeren: Alle brancher kan lave falsk overskudsvarme

I et svar til Folketinget skriver skatteministeren, at alle brancher i teorien kan producere såkaldt falsk overskudsvarme, der derfor skal beskattes ens og højt. Teoretisk bragesnak, lyder fra Dansk Fjernvarme.

Selvom Skatteministeriet ikke svarer på, hvilke konkrete virksomheder, der producerer falsk overskudsvarme, så giver de en teoretisk forklaring på, hvordan der kan produceres såkaldt falsk overskudsvarme.

Det sker i en række svar på spørgsmål som Bjarne Laustsen, MF (S) har stillet skatteministeren, hvor han ønsker svar på, hvad såkaldt falsk overskudsvarme er, og hvilke konkrete virksomheder, der producerer det, og om datacentre også producerer såkaldt falsk overskudsvarme og derfor skal beskattes, m.v.

”Produktion af falsk overskudsvarme kan give sig udslag i, at en virksomhed populært sagt fyrer mere op i kedlerne, end det er nødvendigt for selve produktionen. Det kan fx ske ved, at procesanlægget startes i god tid, før produktionen egentlig begynder, at dampen holdes oppe i pauser, eller at der køres med højere temperaturer end strengt nødvendigt. På baggrund heraf kan det måske være muligt at reducere overskudsvarmen ved varmegenindvinding i processen, større isolering eller udskiftning til mere effektive anlæg,” lyder svaret til Bjarne Laustsen, MF (S) fra skatteminister Karsten Lauritzen, MF (V).

Stort uudnyttet potentiale
At det ikke lykkedes at få et svar på, hvilke virksomheder, der producerer såkaldt falsk overskudsvarme, vil politisk chef i Dansk Fjernvarme, Rune Moesgaard, ikke kommentere. Det vil han til gengæld gerne ved spørgsmålet om behovet for at pålægge en ny, høj afgift på al overskudsvarme som løsning på et teoretisk problem.

- Det er lidt svært at få en dialog i gang, når vi alene får teoretiske svar på konkrete spørgsmål. Hvis vi nu kunne få af vide, hvilke virksomheder der har ansporet embedsfolk i Skatteministeriet til at opfinde en ny, høj skat, så kunne vi sætte målrettet ind med en indsats for at reducere spildet, lyder det fra Rune Moesgaard.

Ifølge Skatteministeriet er der 12,5 PJ industriel overskudsvarme, der ikke bliver udnyttet. Det er nok til at opvarme 128.000 enfamiliehuse. Derudover kommer et potentiale fra de mange nye datacentre.

Teoretisk bragesnak fra Skatteministeriet
Netop datacentre står på listen over brancher, som skatteministeren mener, kan producere såkaldt falsk overskudsvarme endda på trods af, at datacentret forærer varmen væk. Det skyldes, at datacentret under alle omstændigheder skal have kølet luften fra de mange servere. Det giver datacentret udgifter. Hvis disse udgifter teoretisk set dækkes af fjernvarmeselskabet, så er der – ifølge Skatteministeriet – incitament til, at producere såkaldt falsk overskudsvarme.

- Det er noget teoretisk bragesnak. Skatteministeriet ignorerer fuldstændig, at datacentret betaler en højere afgift for at anvende el til serverne end de teoretisk kan få fra fjernvarmeselskabet. Der er altså intet incitament til at producere såkaldt falsk overskudsvarme, hverken i teorien eller i praksis, lyder det fra Rune Moesgaard, der fortsætter:

- Det er tankevækkende, at Skatteministeriets teorier tilsyneladende kan sætte en kæp i hjulet for udnyttelse af et meget stort bidrag til samfundets klimakamp. Det troede jeg faktisk ikke, denne regering gik ind for.