10. jan 2019

Dansk Fjernvarme opfordrer til fuld gennemsigtighed om bestyrelsens honorar

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde anbefaler, at der skabes klarhed over honorering af bestyrelsesarbejdet i fjernvarmeselskaberne overfor medlemmerne. Det bakker Dansk Fjernvarme op om.

Viborg Fjernvarme har for ganske nylig meldt ud, at man vil skabe endnu større klarhed over, hvordan bestyrelsen bliver honoreret for sit arbejde. Fjernvarmeselskabet overholder allerede de krav, der bliver stillet lovgivningsmæssigt, men vurderingen er, at der i dag blandt mange kunder efterspørges fuld gennemsigtighed om bl.a. bestyrelseshonorer, og at der derfor er behov for at kunderne/andelshaverne uden den store indsats bør have adgang til dette – også selvom det er at gå væsentlig videre end de krav som lovgivningen i dag stiller til de oplysninger, selskaberne skal give.

Dermed følger Viborg Fjernvarme godt op på det kodeks for godt bestyrelsesarbejde, som Dansk Fjernvarme på vegne af sine medlemmer lancerede i 2017. Her står der, at der bl.a. bør skabes klarhed over honoreringen af det enkelte bestyrelsesmedlem – herunder også eventuelle øvrige goder eller gaver, som medlemmerne af bestyrelserne modtager.

- Vores nuværende anbefalinger til vedtægter overholder alle lovmæssige krav. Men vi vil alligevel opfordre til, at man i de enkelte fjernvarmeselskaber sørger for, at der er den størst mulige åbenhed og gennemsigtighed – ikke mindst i forhold til honorering, forklarer juridisk konsulent i Dansk Fjernvarme, Birthe Boisen.

Vedtægtsændring
I Viborg er der bl.a. skabt tvivl om, hvorvidt fjernvarmeselskabets vedtægter er klare nok, og om generalforsamlingernes vedtagelser derfor er gyldige. Det har Viborg Fjernvarme undersøgt hos advokatfirmaet Kromann Reumert, og tilbagemeldingerne er, at alle regler og krav er overholdt.

Efterfølgende har Viborg Fjernvarme ifølge direktør Morten Abildgård meldt ud, at bestyrelsen på generalforsamlingen i april lægger op til en ændring af vedtægterne, så honorering af bestyrelsen bliver sat særskilt på dagsordenen til godkendelse på generalforsamlingen hvert år.

- Beslutninger om det årlige honorars størrelse indgår typisk i en gennemgang af selskabets årsrapport eller det kommende års budget, men for åbenhedens skyld, kan det enkelte selskab yderligere overveje om punktet i sig selv skal fremgå af dagsordenen, siger Birthe Boisen med henvisning til de foreslåede ændringer i Viborg.

Honorarer
Konkret fremgår det af vejledningen til standardvedtægterne fra Dansk Fjernvarme, at der ikke eksisterer regler for vederlagets størrelse i private fjernvarmeselskaber; udover praksis og sædvane for området. Men der kan fx hentes inspiration i selskabslovens regler om, at honoraret ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omgang, samt hvad der er forsvarligt i forhold til selskabets økonomiske situation.

- Det er ikke Dansk Fjernvarmes oplevelse, at der udbetales uforholdsmæssigt store honorarer i de enkelte selskaber, men for at undgå enhver mistanke om for store honorarer, så opfordrer Dansk Fjernvarme til fuld åbenhed om vederlag til bestyrelsen – både som helhed og på enkeltpersoner, siger Birthe Boisen.