05. dec 2018

EU-vision mangler fjernvarmen

Euroheat & Power efterlyser større fokus på fjerkøling og fjernvarme i ny vision fra EU-Kommissionen, men er tilfredse med, at en ny vision har set dagens lys.

Ved udgangen af november præsenterede EU-Kommissionen sin strategiske, langsigtede vision for en velstående, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi inden 2050. Hensigten er at vise hvordan Europa med de rette politikker og ved at mobilisere borgerne både kan sikre en socialt retfærdig overgang til en klima neutral fremtid i overensstemmelse med Paris-aftalen om at holde den globale temperaturstigning til godt under 2 ° C, men også øge indsatsen for at holde den til 1,5 ° C.

Strategien er en vision, og præsenterer ikke nogen eksakte mål, men er understøttet af omfattende analyser og scenarieberegninger på over 350 sider. Strategien præsenteres også på FNs klimatopmøde (COP24) der netop nu finder sted i Katowice, Polen.

Set fra et fjernvarmesynspunkt synes rapporten at have overset en del af de muligheder, der ligger i varme- og kølesektoren for i stedet at lægge vægt på mere eksotiske teknologier. Det kan skyldes at Kommissionen igen har anvendt en model, PRIMES, ejet af det Nationale Tekniske Universitet i Athen, der kun i ringe grad kan håndtere varmesektoren og dårligt kender til fjernvarme og -køling.

Tilfredshed og forbehold
Det til trods, har den europæiske fjernvarmesektor taget lidt forbeholdent vel imod rapporten.

- Lovgivningsarbejdet omkring lovpakken der skal føre energi og klimapolitikken frem til 2030 er næsten overstået, så det er glædeligt, man kigger videre fremover og skaber en vision, siger Birger Lauersen, vicepræsident i den europæiske fjernvarmeorganisation, Euroheat & Power og ansat i Dansk Fjernvarme.

Han fortsætter:

- Vi kunne have ønsket at varme og køling spillede en større rolle, ikke mindst i lyset af, at Kommissionen selv i 2016 i sin Heating and Cooling Strategy anerkendte vigtigheden af området; men det understreger blot behovet for, at vi i sektoren arbejder endnu hårdere for at placere os i den dialog, der følger efter visionens lancering.

Birger Lauersen glæder sig dog over at EU-Kommissionen på den samme dag, som rapporten blev lanceret, afholdt en velbesøgt konference i Bruxelles om dekarbonisering af varme- og kølesektoren for at sikre sig, at sektoren får den opmærksomhed den fortjener.