06. dec 2018 Energiaftale

Debat om forbrugerbindinger skilte vandene

Står frie muligheder for den enkelte over risikoen for prisstigninger for de svageste. Det var et af temaerne under Folketingets 1. behandling af regeringens lovforslag om et stop for forbrugerbindinger.

Christiansborg

Onsdag sidst på dagen var der 1. behandling af lovforslag L97 om forbrugerbindinger i fjernvarmesektoren. Det gav anledning til en noget ideologisk debat, hvor friheden for den enkelte blev sat overfor fælles løsninger og ansvar i fjernvarmen.

Socialdemokratiets energiordfører, Jens Joel, delte helt grundlæggende intentionen i det nye lovforslag, nemlig at der fremadrettet skal være så meget opbakning til nye investeringer i fjernvarme, at kunderne af egen fri vilje vælger at stå bag.

Men, lød det fra energiordføreren, hvad med selskaber, der i god tro allerede har foretaget million-store investeringer i nye anlæg og ledninger ud fra en forventning om, at kunne anvende forbrugerbindinger, hvis enkelte forbrugere siver fra den kollektive løsning eller, at tilflyttere af ideologiske årsager vælger fjernvarmen fra. Uden forbrugerbinding vil regningen komme til at hænge på de tilbageværende kunder, der måske ikke har de samme muligheder.

- De, der nemmest vil kunne forlade fjernvarmen er dem, der har den største friværdi og dermed let kan købe sig til et alternativ, mens dem, der ikke har ressourcer til at skifte varmeforsyning hænger tilbage på regningen, lød det fra Jens Joel, der påpegede, at det er meget store investeringer, der er foretaget, hvor hverken selskab, kommuner eller kunder har interesse i at se opbakningen til investeringen smuldre.

Samme melding lød fra Enhedslistens Søren Egge Rasmussen, der ligeledes så et behov for, at selskaber og kommuner kunne sikre deres investeringer i miljøvenlig fjernvarme såsom geotermi, ved at kunne fastholde kundegrundlaget.

Afvisning fra Venstre
Den problemstilling mente Venstres energiordfører, Thomas Danielsen ikke var reel. Var selskabet og idéen konkurrencedygtig, skulle den nok klare sig på markedet, lød det.

Samtidig fremførte ordføreren, at selskaber med en anstrengt økonomi i vid udstrækning kan forklares med, at de selv har haft mere fokus på at udvide deres kundegrundlag end på at tænke over regningen for forbrugerne. Det vil de komme til, når forbrugerne får mulighed for at komme væk.

Ministeren for energi, forsyning og klima, Lars Chr. Lilleholt (V) mente ligeledes, at det var på tide at give forbrugerne frit valg:

- Jeg vil ikke være med til, at vi skal blive ved med at stavnsbinde kunderne til fjernvarmenettet. Nu tager vi det første skridt og siger stop for nye bindinger, lød det fra ministeren, der samtidig ikke mente, at der kunne være selskaber, der allerede har foretaget investeringer – men ikke anvendt deres ret til at anvende forbrugerbindinger – der burde binde forbrugerne.

- I halvdelen af fjernvarmeområderne bruger man slet ikke forbrugerbindinger. Og jeg kan slet ikke se nogen grund til, at man skulle begynde at bruge den, sagde Lars Chr. Lilleholt.

Tæppet må ikke trækkes væk under selskaberne
Dansk Folkepartis energiordfører, Mikkel Dencker, var ligeledes tilhænger af at fjerne kommunernes mulighed for at pålægge bindinger.

- Derfor er vi for forslaget om at afskære kommunerne fra at pålægge nye forbrugerbindinger, altså i nye områder eller i områder, hvor der ikke har været forbrugerbindinger, sagde Mikkel Dencker.

Dansk Folkepartis ordfører nåede dog samtidig at trække en streg i sandet i forhold til diskussionen om, hvorvidt også eksisterende bindinger skal ophæves. Det skal man være meget varsom med, lød det fra ordføreren. 

- Som den tidligere ordfører sagde (Jens Joel, red.), så skal vi på et senere tidspunkt forholde os til forbrugerbindinger i de eksisterende områder. Men det er en langt mere delikat proces, hvor man skal være meget varsom med ikke at trække tæppet væk under eksisterende fjernvarmeværker til ugunst for tilbageblevne fjernvarmekunder og for de kommuner, der har garanteret for lån til de her fjernvarmeværker, fastslog Mikkel Dencker.