04. dec 2018

Fjernvarmeselskaber reducerer prisen på energibesparelser

På trods af højere omkostninger til tilsyn og kontrol er det i 2017 lykkedes for fjernvarmeselskaberne at reducere prisen på at gennemføre energibesparelser.

I 2017 kunne fjernvarmeselskaberne gennemføre energibesparelser til en gennemsnitlig pris på 46,3 øre/kWh. Dermed har sektoren reduceret omkostningen på energibesparelser sammenlignet med 2016, hvor selskaberne i gennemsnit betalte 48,5 øre/kWh for besparelserne. I alt har energispareordningen kostet el-, naturgas- og fjernvarmekunderne 1,3 milliarder kroner i 2017.

- Det laveste frugter og de billigste energibesparelser er for længst høstet, og alligevel er det lykkedes at reducere omkostningerne og prisen på energibesparelser til glæde for forbrugerne. Det er meget glædeligt, lyder det fra Louise Overvad Jensen, afdelingsleder i Dansk Fjernvarme, der samtidig hæfter sig ved, at energiselskaberne i sommeren 2017 fik pålagt yderligere omkostninger til øget tilsyn med ordningen:

Trods de øgede omkostninger til et forstærket tilsyn, er det lykkedes fjernvarmeselskaberne at reducere prisen på energibesparelser sammenlignet med året før.

Elselskaberne er ligesom de forrige seks år, med en gennemsnitlig pris på 49,2 øre/kWh, de dyreste til at gennemføre energibesparelser. Naturgasselskaberne ligger en tand under fjernvarmesektorens gennemsnitlige omkostninger.

Energispareordning skævvrider konkurrencen
Fjernvarmeselskaberne har siden 2016 haft den markant største forpligtigelse med årlige besparelser på 4,10 PJ pr. år mens elselskaberne har 3,62 PJ pr. år og naturgasselskaberne har 2,1 PJ pr. år.

Dansk Fjernvarme glæder sig over, at forpligtigelsen fra 2021 og frem vil blive betalt over finansloven og ikke på fjernvarmeselskabernes regning til kunderne.

- Det er glædeligt, at vi får fjernet denne kollektive forpligtigelse fra fjernvarmekundernes regning. Fjernvarmen udgør cirka halvdelen af det samlede danske varmemarked. Derfor er det svært at se, hvorfor udvalgte varmekunder – altså fjernvarmekunderne, og ikke de forbrugere, der har træpillefyr, brændeovn eller lignende skal være med til at bidrage til vores fælles forpligtigelse, siger Louise Overvad Jensen, der fortsætter:

Dermed er betalingen til energispareordningen med til at skævvride konkurrencen mellem de forskellige opvarmningsformer. Fjernvarmeselskaberne har i forvejen voksende omkostninger til at sikre elforsyningssikkerheden, så når politikerne ønsker fri konkurrence mellem opvarmningsformerne kunne man fint starte med at kigge på fjernvarmeselskabernes omkostninger, der i stigende omfang går til meget mere end at producere og levere fjernvarme.

Net- og distributionsselskaberne indenfor el, naturgas, fjernvarme og olie har i en energispareaftale for perioden 2016-2020 forpligtet sig til at gennemføre energibesparelser for i alt 10,1 PJ pr. år.