03. dec 2018

Formandsbesøg var "kæmpe succes"

Knap 40 spørgelystne bestyrelsesmedlemmer og driftsledere fra sydhavsøernes fjernvarmeselskaber mødte torsdag aften formand Jesper Frost Rasmussen og direktør Kim Mortensen til et lokalt arrangeret medlemsmøde.

Ni fjernvarmeselskaber fra Sydhavsøerne var repræsenteret, da Dansk Fjernvarmes formand Jesper Frost Rasmussen og direktør Kim Mortensen var indbudt til et medlemsmøde.

Initiativtager var Leif Jeppesen, der er formand for Øster Toreby Varmeværk, der har været medlem af Dansk Fjernvarmes bestyrelse siden generalforsamlingen i 2018.

- Der var meget stor tilfredshed med at de ville komme. Og der var masser af spørgsmål fra medlemmerne.

Efterfølgende har mange af de tilstedeværende sagt, at det var rart at møde begge to, fortæller Leif Jeppesen.

Spørgsmålene drejede sig naturligt nok om den kommende regulering, ophævelsen af forblivelsespligten og udsigten til mere bureaukrati og snævre økonomiske rammer. Og en reel betænkelighed på vegne af fjernvarmens fremtid, og politikernes manglende forståelse for fjernvarmen.

Svarene fra formand og direktør blev taget godt imod.

- Både Kim og Jesper var selv inde på, at de måske skulle indtage en mere proaktiv indstilling til de enorme forandringer, vores fjernvarme står overfor. Og det var der stor tilfredshed med, at de gav så tydeligt udtryk for. Også omkring en mere offensiv brug af medierne. Det bliver helt klart sagt fra forsamlingen, at det mangler. Så set med Sydhavnsøernes øjne var det en kæmpe succes, lyder konklusionen fra Leif Jeppesen.

Medlemmerne spurgte også til det gennem årene stigende kontingent – men var også enige i, at det var nødvendigt med et stærkt sekretariat i Dansk Fjernvarme.

Formand Jesper Frost Rasmussen var også godt tilfreds med mødet.

- Jeg fik rigtig meget ud af besøget og har fået mange gode råd med hjem til arbejdet i bestyrelsen og til Dansk Fjernvarme, siger formand Jesper Frost Rasmussen.

- Specielt er jeg glad for at opleve den store opbakning, der er til foreningens arbejde, siger formanden og fremhæver, at de forsamlede medlemmer udtrykte stor ros til Dansk Fjernvarmes udbud af kurser og temadage og glæde over både dannelsen af Handelsselskabet og det kommende tilbud om Dansk Fjernvarmes benchmarkværktøj.