28. nov 2018

Kul er snart fortid i fjernvarmen

Kulforbruget i fjernvarmen er siden 1994 faldet med 65,5 procent, viser Energistyrelsens Energistatistik 2017. Omstillingen fra sort brændsel til grønne energikilder er allerede i gang på de sidste kulfyrede værker.

Det ser sort ud for kul i fjernvarmens verden. Forbruget af det sorte brændsel er hastigt nedadgående. Fra i 1994 til at stå for knap halvdelen af den danske fjernvarmeproduktion tegner kul sig nu kun for en fjerdedel. Og det er endda fordelt på meget få kulfyrede værker, hvis ejere er i fuld gang med at se sig om efter en grøn omstilling.

- Vi er på mange måder inde i en rigtig god udvikling på den grønne omstilling i fjernvarmen. Og det viser, hvor vigtig en del af Danmarks samlede grønne omstilling fjernvarmen er, siger direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen, med henvisning til, at de vedvarende energikilder står for mere og mere af fjernvarmen, der nu produceres af over 60 procent grøn energi.

Nedgangen af kulforbruget i Danmark glæder også energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

- Det er gode nyheder, at energi fra kul er faldet mere end en fjerdedel i 2017. Selvom der er udsving fra år til år, viser det, at det går den rigtige vej med omlægningen af de kulfyrede kraftvarmeværker og regeringens mål om at få sendt kullene på livslang pension inden 2030, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Meget mere grøn fjernvarme
I de seneste 24 år er fjernvarmeproduktionen fra vedvarende energikilder steget 362 procent, viser Energistatistik 2017.

- Det lyder rigtig imponerende med så flot en fremgang i vedvarende energikilder siden 1994. Men der er grobund for langt mere. Og fjernvarmeselskaberne stræber efter at blive endnu grønnere, siger direktøren for fjernvarmens brancheorganisation og peger på vejen mod at blive helt kulfri i fjernvarmen:

- Der er ikke nogen, der er mere interesserede i at smide kullene på porten end fjernvarmeselskaberne og deres kunder. Hvis det skal ske på en omkostningseffektiv måde i de sidste tre store byer, kræver det et opgør med et forældet kraftvarmekrav, der vil tvinge selskaberne til at investere i store biomasseanlæg, der dybest set ikke er brug for, siger han.

Kim Mortensen peger også på, at der er store potentialer i overskudsvarme, geotermi og store eldrevne varmepumper.

Selvom produktionen fra de tre energikilder ifølge Energistyrelsens rapport er steget pænt siden 1994, tegner de sig samlet for knap 3 procent af den samlede fjernvarmeproduktion i 2017.