22. nov 2018

Professorer: Benchmarking kan mindske effektivisering i fjernvarmen

Det er stærkt problematisk at indføre ny regulering og benchmarking i fjervarmesektoren. Det kan ligefrem mindske effektiviseringen, lyder det fra to professorer i ny rapport. Dansk Fjernvarme genkender budskabet i rapporten.

I en ny rapport, foretaget af professor ved Københavns Universitet, Jens Leth Hougaard og professor ved CBS, Thomas Rønde, konkluderes det, at indførelse af ny regulering med benchmarking er nær ved meningsløs. Det skyldes, at fjernvarmen er en meget uhomogen størrelse, hvor de mange selskaber opvarmer vandet på mange forskellige måder. Nogle selskaber har solvarme, andre biogas, træpiller, overskudsvarme eller noget helt andet. De mange forskellige produktionsformer gør det meget vanskeligt at foretage meningsfulde sammenligner på tværs af selskaber.

Det er derfor nødvendigt at opdele selskaberne i en række mindre undergrupper, hvormed datagrundlaget bliver så tyndt, at benchmarking som værktøj kan risikere at få den stik modsatte effekt af hensigten: Nemlig, at det ligefrem mindsker effektiviseringen.

Fjernvarmesektoren er kompleks
Hos fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme, er man ikke overrasket over undersøgelsens resultater.

- Vi hilser bestemt den nye undersøgelse velkommen. Den flugter nærmest en til en med de synspunkter, Dansk Fjernvarme tidligere har fremført. Ikke mindst da politikerne diskuterede fjernvarmens fremtid på baggrund af en endog kraftig fejlbehæftet rapport fra konsulenthuset McKinsey, udtaler politisk chef hos Dansk Fjernvarme, Rune Moesgaard, der fortsætter:

- Når det ikke kommer bag på os, så skyldes det, at fjernvarmen - i modsætning til både el- og vandsektoren - er en meget kompleks sektor. Selskaberne er meget forskellige, hvilket kommer til udtryk i både rammevilkår, ledningsnet, kundegrundlag og selve fjernvarmeproduktionen. Og alt det skal man tage højde for, hvis man vil anvende benchmarking som værktøj.

Det var blandt andet i forståelsen af sektoren og benchmarkingens begrænsninger, at McKinsey og Co. tog alvorligt fejl, dengang de vurderede fjernvarmesektorens effektiviseringspotentiale til i alt 2,3 mia. kroner.

- Da McKinsey og Co. udkom med deres helt urealistisk høje vurdering af effektiviseringspotentialet, stod vi noget alene med vores kritik. Og desværre er der siden hen blevet indgået en politisk aftale på baggrund af den fejlbehæftede rapport. Det er derfor glædeligt, hvis den nye rapport fra de to professorer kan være med til at flytte opfattelsen af benchmarking og ny regulering i fjernvarme som den eneste vej til lykke og mere effektive fjernvarmeselskaber.