22. nov 2018

Nyt begreb afsporer debatten

Hvilke virksomheder er det, der producerer såkaldt falsk overskudsvarme og hvad dækker dette nye begreb over? Det vil DI Energi og Dansk Fjernvarme have svar på, efter myndighederne i et nyt lovforslag introducerer dette nye begreb.

Hverken Dansk Fjernvarme eller DI Energi er begejstrede for myndighedernes nye begreb: Falsk overskudsvarme. Fotos: Jesper Voldgaard/Hans Søndergård
I et lovforslag, der handler om forbrugerbindinger, introducerer myndighederne et nyt begreb, som ingen andre end myndighederne genkender: Såkaldt falsk overskudsvarme.

I forbindelse med de energipolitiske forhandlinger om fremtidens afgiftsniveau for overskudsvarme har regeringen og myndighederne af flere omgange forsøgt at introducere dette nye begreb. Det lader dog ikke til, at ret mange andre end regeringen og myndighederne genkender billedet af, at industrien skulle svine med energien for at generere såkaldt falsk overskudsvarme, der kan sælges videre til fjernvarmeselskaberne.

Det har derfor vakt undren hos både DI Energi og Dansk Fjernvarme, at myndighederne nu forsøger at introducere begrebet i en ny lovgivning, der omhandler forbrugerbindinger i fjernvarmen.

- Virksomhedernes overskudsvarme skal udnyttes til gavn for virksomhederne, fjernvarmen, forbrugerne og den grønne omstilling. Det vil ikke ske med Skatteministeriets forslag, der bygger på noget, som de kalder ’falsk overskudsvarme’. Det er et begreb, som er med til at afspore debatten, og det har desværre været med til at blokere for, at der bliver taget nødvendige og fornuftige beslutninger om at udnytte overskudsvarmen, siger Troels Ranis, direktør i DI Energi.

For at få en afklaring på, hvad myndighederne mener med dette nye begreb, har de to organisationer derfor bedt Folketingets udvalg for energi, forsyning og klima om et foretræde.

Ny høj afgift giver ikke flere penge i statskassen
Hos Dansk Fjernvarme undrer man sig over, at myndighederne nu ad omveje forsøger at introducere dette nye begreb.

- Det er stærkt betænkeligt, at der nu bliver sneget nye regler og begreber ind i et lovforslag, på et tidspunkt, hvor der ikke er politisk enighed om rammerne for udnyttelse af overskudsvarme, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme, der fortsætter:

- Vi har endnu til gode at se, hvilke virksomheder, som sviner med energien, myndighederne tænker på. Hvis det alene handler om, at man gennem højere afgifter vil sikre en højere indtægt til statskassen, så tror jeg, man tager fejl. For en ny høj afgift på overskudsvarme vil alene have den effekt, at de mange gode overskudvarmeprojekter i industrien hos datacentre og andre steder slet ikke bliver til noget. Og så kommer der ingen penge i kassen.

De to organisationer har i deres fælles henvendelse til Folketinget opfordret til, at såfremt, der bliver indgået en ny aftale om afgiftsniveauet for overskudsvarme, bør myndighederne fremsætte det opfølgende lovforslag i sin helhed.