19. nov 2018

Får geotermi et gennembrud efter den nye energiaftale?

Tirsdag samler Dansk Fjernvarme og tænketanken Grøn Energi hele energibranchen om en temadag om geotermisk varme, der har potentiale til at udgøre 30 procent af det samlede fjernvarmeforbrug. Deltagerne får et overblik over fremtiden for geotermi i Danmark.

Sønderborgs geotermianlæg, der har kørt med blandet succes siden 2010. Foto: Nils Rosenvold

I den nye energiaftale er parterne enige om, at der skal fokus på geotermi i Danmark. ”Parterne er enige om at der igangsættes analysearbejde, som skal afdække om geotermi under de nye rammer for støttevilkår er konkurrencedygtige med biomasse i varmeproduktionen,” står der ordret.  

- Geotermi har et stort potentiale og kan blive en vigtig brik i omstillingen til et fossilfrit og brændselsfrit energisamfund, hvis vi løser udfordringer som risiko, investering og lagring, siger Jesper Koch, der er analysechef i Grøn Energi.

Han holder et oplæg om netop udsigterne for geotermi på temadagen, hvor formålet er at udbrede kendskabet om geotermi samt bringe den nyeste viden om muligheder og udfordringer på banen.

- Nu har vi en plan for varmepumperne frem mod 2030, der er en nødvendig komponent i forhold til at udnytte varmen fra undergrunden. Nu vil vi arbejde på at fremme geotermien i samarbejde med stat, kommuner og fjernvarme, siger Jesper Koch.

Private aktører på banen
Helt op til 30 procent af den samlede danske fjernvarme kan udgøres af vedvarende energi fra undergrunden, viser tidligere undersøgelser. 

Cirka en kilometer nede i undergrunden er vandet omkring 40 grader varmt og kan derfra hentes til overfladen, hvor varmepumper kan løfte temperaturen de sidste grader, så det kan anvendes til opvarmningsformål. Cirka 3 kilometer nede i undergrunden stiger varmen på vandet til omkring 90 grader, men gør det også tilsvarende vanskeligere at hente op.

I dag udgør geotermi i fjernvarme i Danmark under 0,1 procent af varmeforbruget.

Energiaftalens ordlyd har også fået private aktører smo A. P. Møller Holding og GEOOP på banen med nye forretningskoncepter, så fjernvarmeselskaberne ikke selv skal stå med risikoafdækningen.

Energistyrelsen giver på temadagen deres syn på, hvordan vi med energiaftalen får gang i geotermien, mens PlanEnergi fortæller om driftserfaringer fra storskala varmelagring hos danske fjernvarmeselskaber, ligesom GEUS er involveret i hele to indlæg.

I næste udgave af magasinet Fjernvarmen handler temaet om geotermi. Magasinet udkommer i begyndelsen af december.