20. nov 2018

Borgerne skal have frihed til at vælge varmekilde

Minister Lars Chr. Lilleholt besøgte mandag fjernvarmeværkerne i Brædstrup og Horsens, og ministeren står fast på, at forbrugerbindingerne skal fjernes fremadrettet.

Mandag fik fjernvarmeværkerne i såvel Brædstrup som Horsens besøg af energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. Her slog ministeren endnu en gang fast, at han gerne ser regeringens forslag om at hæve forbrugerbindingerne omsat til lov.

Han peger på, at forslaget vil give frihed til borgerne om selv at vælge varmekilde, og han ser ingen problemer for fjernvarmen i Horsens i forhold til at få kunder til at vælge fjernvarmen til.

- Hvis fjernvarmen er konkurrencedygtig i forhold til andre former for vedvarende energi eller i forhold til naturgas, så vil forbrugerne jo helt per automatik vælge fjernvarmen. Så derfor er mit råd til Horsens Fjernvarme at være konkurrencedygtige. Få den konkurrencedygtige fjernvarme frem og synliggør den, så vil de allerfleste også vælge fjernvarmen, lød det fra Lars Chr. Lilleholt, der roste værkerne for at være fremsynede og omstillingsparate til den grønne dagsorden.