14. nov 2018

EU-parlamentet sætter grøn retning

EU-Parlamentet bakker op om bindende mål for energieffektivitet og vedvarende energi frem mod 2030. Det vækker glæde hos Dansk Fjernvarme.

EU-parlamentet godkendte tirsdag resultatet af forhandlingerne med Rådet og Kommissionen omkring direktiverne for Energieffektivisering hhv. VE. Det betyder, at de nu skal forbi Ministerrådet en sidste gang, inden de kan offentliggøres, hvilket forventes at finde sted til december.

I 2030 skal vedvarende energi udgøre 32 procent af det samlede energiforbrug og energieffektiviteten i EU skal forbedres med 32,5 procent 2030.

Hos fjernvarmeselskabernes brancheforening glæder international chef, Birger Lauersen sig.

- Det er en meget lang proces, der er ved at være bragt til vejs ende og heldigvis med et meget fornuftigt resultat, lyder det fra Birger Lauersen, der samtidig er vicepræsident i den europæiske fjernvarmeforening, Euroheat & Power.

- Det er et meget stærkt signal som EU-Parlamentet sender. Fremtiden er grøn, og det er den for et samlet EU. Det er den også for fjernvarme og køling, hvor direktivet anbefaler, at sektoren øger andelen af vedvarende energi og udnyttelsen af overskudsvarme med et procentpoint om året, siger Birger Lauersen.

EU's medlemslande har omkring to år til at implementere direktiverne i deres nationale lovgivning. Det betyder et energieffektiviseringsmål for EU som helhed på 32,5 % i 2030. For den enkelte medlemsstat er et bindende mål for reduktion af slutforbruget af energi på 0,8 % p.a. Men herudover skal landene hver især fastsætte et yderligere indikativt nationalt mål, der samlet set sikrer, at EU’s samlede energiforbrug ikke de vedtagne grænser.

For VE-direktivets vedkommende er der tale om et gennemgribende omskrevet direktiv. Målet er at nå en andel på 32 % VE i 2030, men med en klausul om mulighed for forhøjelse af målet i 2023. Direktivet introducerer en målsætning for øgning af VE-andelen i varme og køling, hvor medlemslandene skal tilstræbe en øgning på 1 % om året.

VE-direktivet fastsætter også for første gang fælles kriterier for bæredygtighed af biomasse, der anvendes til el- og varmeproduktion, og tager udgangspunkt i eksisterende ordninger som f.eks. i Danmark. Virksomheden, der anvender biomasse, skal sikre at den er bæredygtig, hvilket typisk sker ved anerkendt certificering af f.eks. det skovområde, hvor biomassen kommer fra.