27. sep 2018 Navnenyt

Dansker fortsætter i spidsen for europæisk netværk

Dansk Fjernvarmes internationale chef Birger Lauersen er genvalgt som vicepræsident i den europæiske fjernvarmeorganisation Euroheat & Power.

Dansk Fjernvarmes internationale chef Birger Lauersen er genvalgt som vicepræsident i den europæiske fjernvarmeorganisation Euroheat & Power. Det skete i forbindelse med generalforsamlingen, Euroheat & Power har afviklet under de igangværende Global District Energy Days i Helsinki, Finland.

Euroheat & Power er den europæiske stemme for varme- og kølingsindustrien, og med genvalget til posten som vicepræsident fastholder Birger Lauersen en af de mest betydningsfulde poster inden for fjernvarmeorganisationernes internationale politiske arbejde.  

- Der er fortsat rigtig meget at arbejde for i forhold til at skabe international forståelse for de store muligheder, der ligger i fjernvarme- og fjernkølingsløsninger – og når det handler om at sikre et tilstrækkelig stærkt kendskab til fjernvarme og forståelse for den i EU-systemet. Men der er samtidig en klar optimisme omkring fjernvarme i disse år, blandt andet i kølvandet på EU’s varme- og kølestrategi, der kom for et par år siden og har skabt større kendskab til fjernvarme og fjernkøling i EU, vurderer Birger Lauersen.

Den danske model
Opvarmning og køling udgør halvdelen af EU-landenes energiforbrug. Danmark er fortsat blandt de EU-lande, der har den højeste andel af fjernvarmeforsyning, og Birger Lauersen hæfter sig ved, at EU-Kommissionen i strategien har skævet til den danske model, hvor 62 procent af fjernvarmen er baseret på grøn energi.

- I det hele taget er det som om, at flere og flere, jeg taler med på den internationale scene, har fået øjnene op for, at vi på en række områder igennem årene er lykkedes med at finde fornuftige løsninger i Danmark, siger Birger Lauersen.

58-årige Birger Lauersen har arbejdet hos Dansk Fjernvarme i 23 år og har de seneste 20 år været international chef i brancheforeningen.  

Euroheat & Power er den europæiske organisation for fjernvarme med medlemmer i tredive lande. Medlemmerne omfatter nationale foreninger for fjernvarme og køling, forsyningsvirksomheder, industrielle brancheorganisationer og virksomheder, universiteter, forskningsinstitutter og konsulentvirksomheder, som er aktive i fjernvarme og -køling.  

Euroheat & Power arbejder for at øge fjernvarmens og -kølingens udbredelse og repræsenterer branchen i forhold til EU og andre internationale organisationer, opsamler og formidler viden, driver forsknings-, udviklings- og kommunikationsaktiviteter og arrangerer events for stakeholders og branchen.